Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych ZUT

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest sprowadzenie materiałów bibliotecznych, niedostępnych w zbiorach Biblioteki ZUT, z innych bibliotek w kraju.
Nie sprowadza się dokumentów z biblioteki zamiejscowej jeśli znajdują się one w zbiorach innej biblioteki na terenie Szczecina.
Z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci oraz studenci ostatniego roku studiów (za zgodą promotora).
Zamówienia dokonywane są tylko drogą elektroniczną w systemie Aleph po wcześniejszej aktywacji konta.
Obowiązkiem czytelnika jest dokonanie odpowiednich poszukiwań oraz ustalenie poprawnego opisu bibliograficznego poszukiwanych materiałów. Materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale udostępniane są wyłącznie w czytelni. Czytelnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z otrzymaniem tych materiałów. Dokumenty wtórne (kserokopie) czytelnik otrzymuje na własność.
W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka pośredniczy w zamawianiu materiałów z komercyjnych serwisów doc@med i subito

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych
wmb@zut.edu.pl

tel. 91 449-40-95