Wyszukiwanie cytowań

Cytowania

Cytowania publikacji oraz indeks Hirsch’a (h-index) można sprawdzić w bazach Web of Science, Scopus  oraz  Google Scholar.
Wartości uzyskane w każdej z tych baz mogą różnić się ze względu na różną zawartość  zasobów, które są podstawą do obliczeń.
Osoby zainteresowane obliczeniem h-indeksu dla publikacji cytowanych w Google Scholar mogą uczynić to wykorzystując program „Publish or Perish” (do pobrania na stronie http://www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą nowej usługi: Google Scholar Citations.  Jest to usługa  która pozwala autorowi założyć swój profil oraz umożliwia śledzenie gdzie i przez kogo są cytowane jego prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia jego h-indeksu.
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej służy pomocą w wyszukiwaniu cytowań zainteresowanym pracownikom ZUT. Zapraszamy!

Pracujemy:
poniedziałki - piątki 8:00-15:00

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
 
oin@zut.edu.pl
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 091 449 42 28

Po godz. 15.00 oraz w soboty wyszukiwanie literatury i inne usługi informacyjne wykonywane są w Informatorium.