Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

 • Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; autorzy Jarosław Bomba [i 24 pozostałych] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. -- Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2020. Sygnatura: XVd-308/1
 • Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 2 / pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; autorzy Jarosław Bomba [i 24 pozostałych] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. -- Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2020. Sygnatura: XVd-308/2
 • Rezylientne łańcuchy dostaw jako złożone systemy adaptacyjne / Artur Świerczek. -- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. Sygnatura: XVIIa-202
 • Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i czarnomorskich Unii Europejskiej / Mirosław Skarżyński. -- Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2020. Sygnatura: XX-25
 • Mechaniczne metody badań materiałów : ćwiczenia laboratoryjne / Wiktoria Wojnicz, Edmund Wittbrodt. -- Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020. Sygnatura: IIc-365
 • Energetyka transportu zelektryfikowanego : poradnik inżyniera / pod redakcją: Krzysztofa Karwowskiego ; Mikołaj Bartłomiejczyk, Leszek Jarzębowicz, Sławomir Judek, Natalia Karkosińska-Brzozowska, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki, Andrzej Wilk. -- Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020. Sygnatura: XVd-306
 • Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Sygnatura: XVII-422
 • Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Sygnatura: XVIIa-200
 • Transport w logistyce / Elżbieta Gołembska, Marcin Gołembski. -- Warszawa : CeDeWu, 2020. Sygnatura: XVIIa-199
 • Szczecińskie promy i nie tylko / Krystyna Pohl. -- Szczecin : Stocznia Szczecińska, 2019. Sygnatura: XIX-44
 • Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich / Grażyna Rosa. -- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. Sygnatura: XVIIIa-45
 • Transport : ujęcie systemowe / Andrzej Kuriata, Zdzisław Kordel. -- Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2020. Sygnatura: XVII-420
 • Polski transport drogowy ładunków w Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy / Irena Łącka, Błażej Suproń. -- Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2020. Sygnatura: XX-24
 • Podstawy logistyki / Stanisław Krawczyk. -- Warszawa : CeDeWu, 2020. Sygnatura: XVIIa-201
 • Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych / Piotr Kryś. -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020. Sygnatura: XVIIa-204
 • Elektryczne zespoły trakcyjne : budowa, działanie, zasady utrzymania i obsługi / Michał Przybyszewski. -- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2020. Sygnatura: XVd-311
 • Termodynamika / Wiesław Pudlik. -- Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020. Sygnatura: IIf-145
 • Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej : budowa, działanie, podstawy obsługi / Torsten Schmidt ; tłumaczył z języka niemieckiego Marek Chalecki. -- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2020. Sygnatura: XVd-310