Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

 • Transport : tendencje zmian / redakcja naukowa: Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022. Sygnatura: XVd-323
 • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego /  Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski, Andrzej Czerepicki, Katarzyna Marczuk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021. Sygnatura: XVd-326
 •   Konteneryzacja w transporcie morskim / Eugeniusz Gostomski, Ryszard K. Miler, Tomasz Nowosielski. Warszawa : CeDeWu, 2021. Sygnatura: XVd-327
 • Mobilność i zrównoważony transport : poszukiwanie rozwiązań / redakcja naukowa: Agnieszka Gozdek. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021. Sygnatura: XVd-325
 • Ładunkoznawstwo dla logistyki : wybrane problemy / redakcja naukowa: Tomasz Jałowiec. Warszawa : Difin SA, 2021. Sygnatura: XVIIa-212
 • Bezpieczeństwo transportu i logistyki / praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Tomasza Remigiusza Waśniewskiego.  Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura: XVd-318
 • Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym / Bogusław Madej, Robert Madej. Warszawa : Atut-BM, 2021. Sygnatura: XVd-321
 • Logistyka jako czynnik dobrostanu / Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. Sygnatura: XVIIa-211
 • Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce / Andrzej Kochan, Emilia Koper-Olecka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021. Sygnatura: XVd-322
 • Podstawy systemowe metodologii badań małych i średnich przedsiębiorstw logistycznych / Andrzej Kuriata, Zdzisław Kordel. Warszawa : CeDeWu, 2021. Sygnatura: XVII-426
 • Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy / Karol W. Kowalczyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. Sygnatura: XVd-324