Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

  • Wypadki jachtów morskich : opis i analiza przyczyn zdarzeń. Małgorzata Czarnomska. Część 2 / Małgorzata Czarnomska. Warszawa : Wydawnictwo Nautica, copyright © 2022. Sygnatura: XVI-130/2
  • Międzynarodowy przewóz kontenerowy w świetle prawa i praktyki : poradnik użytkownika / Krzysztof Kochanowski. Warszawa : CeDeWu, 2022. Sygnatura: R-203
  • Jak założyć i prowadzić własną firmę: praktyczny poradnik / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. Warszawa : CeDeWu, 2022. Sygnatura: XVII-428
  • Biopaliwa: pozyskiwanie i stosowanie / Wolańczyk Franciszek. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KABE", 2022. Sygnatura: XII-281

  • Transport : tendencje zmian / redakcja naukowa: Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022. Sygnatura: XVd-323
  • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego /  Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski, Andrzej Czerepicki, Katarzyna Marczuk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021. Sygnatura: XVd-326
  •   Konteneryzacja w transporcie morskim / Eugeniusz Gostomski, Ryszard K. Miler, Tomasz Nowosielski. Warszawa : CeDeWu, 2021. Sygnatura: XVd-327
  • Mobilność i zrównoważony transport : poszukiwanie rozwiązań / redakcja naukowa: Agnieszka Gozdek. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021. Sygnatura: XVd-325
  • Ładunkoznawstwo dla logistyki : wybrane problemy / redakcja naukowa: Tomasz Jałowiec. Warszawa : Difin SA, 2021. Sygnatura: XVIIa-212
  • Bezpieczeństwo transportu i logistyki / praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Tomasza Remigiusza Waśniewskiego.  Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura: XVd-318