Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

 • Hydraulika i pneumatyka : zbiór zadań z rozwiązaniami / Piotr Sobczyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 2021. Sygnatura: Xa-95
 • Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; autorzy Jarosław Bomba [i 24 pozostałych] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2020. Sygnatura: XVd-308/1
 • Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 2 / pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; autorzy Jarosław Bomba [i 24 pozostałych] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2020. Sygnatura: XVd-308/2
 • Rezylientne łańcuchy dostaw jako złożone systemy adaptacyjne / Artur Świerczek. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. Sygnatura: XVIIa-202
 • Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i czarnomorskich Unii Europejskiej / Mirosław Skarżyński. Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2020. Sygnatura: XX-25
 • Mechaniczne metody badań materiałów : ćwiczenia laboratoryjne / Wiktoria Wojnicz, Edmund Wittbrodt. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020. Sygnatura: IIc-365
 • Energetyka transportu zelektryfikowanego : poradnik inżyniera / pod redakcją: Krzysztofa Karwowskiego ; Mikołaj Bartłomiejczyk, Leszek Jarzębowicz, Sławomir Judek, Natalia Karkosińska-Brzozowska, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki, Andrzej Wilk. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020. Sygnatura: XVd-306
 • Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym: czynnik ludzki i organizacyjny / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński.Warszawa : CeDeWu, 2020. Sygnatura: XVII-422
 • Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Sygnatura: XVIIa-200
 • Transport w logistyce / Elżbieta Gołembska, Marcin Gołembski. Warszawa : CeDeWu, 2020. Sygnatura: XVIIa-199
 • Szczecińskie promy i nie tylko / Krystyna Pohl. Szczecin : Stocznia Szczecińska, 2019. Sygnatura: XIX-44
 • Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich / Grażyna Rosa. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. Sygnatura: XVIIIa-45