Tydzień Bibliotek 2023

Architektura sakralna w zbiorach Biblioteki WA