BazTech (wolny dostęp)

BazTech

Baza tworzona przez 23 polskie biblioteki naukowe, w tym również Bibliotekę Główną ZUT. Indeksuje ponad 750 tytułów polskich czasopism z zakresu inżynierii, techniki, nauk ścisłych oraz ochrony środowiska (od 1998 r.)  BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch otwartej nauki.

Informacje o bazie i sposobach wyszukiwania
Prezentacja bazy (format:  pdf, rozmiar:  0,96 MB)
Zasady korzystania z bazy
Filmy instruktażowe