Publikacja w ramach otwartego dostępu do czasopisma - przykład