Biblioteka Wydziału Architektury

 Zapraszamy do Biblioteki Wydziału Architektury

 Biblioteka Wydziału Architektury gromadzi zbiory ( książki, czasopisma, zbiory specjalne)  z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, budownictwa mieszkaniowego, architektury wnętrz i otoczenia oraz dziedzin pokrewnych.

Posiadamy również książki związane z naszym regionem, głównie Szczecinem.

Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu, istnieje możliwość wypożyczenia do domu.

Użytkownicy w bibliotece mają do dyspozycji księgozbiór w wolnym dostępie, stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz bezprzewodowy internet.