Biblioteka Wydziału Architektury

 Zapraszamy do Biblioteki Wydziału Architektury

 Biblioteka Wydziału Architektury gromadzi zbiory ( książki, czasopisma, zbiory specjalne)  z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, budownictwa mieszkaniowego, architektury wnętrz i otoczenia oraz dziedzin pokrewnych.

Posiadamy również książki związane z naszym regionem, głównie Szczecinem.

Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu, istnieje możliwość wypożyczenia do domu.

Użytkownicy mają w bibliotece do dyspozycji księgozbiór w wolnym dostępie, stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz bezprzewodowy internet.

 

Pracownicy

mgr JOANNA CUR - osoba odpowiedzialna za pracę Biblioteki
e-mail: joanna.cur@zut.edu.pl

mgr JADWIGA ROJEWSKA
e-mail: jadwiga.rojewska@zut.edu.pl

Kontakt

Biblioteka Wydziału Architektury
70-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50
tel. (091) 449-56-14, 449-56-15
e-mail: biblarchitektura@zut.edu.pl