Oddział Bibliotek Specjalistycznych

ODDZIAŁ BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH

mgr Barbara Cendrowska, st. kustosz dyplomowany (kierownik)
tel. 091 449 46 16
Barbara.Cendrowska@zut.edu.pl