Oddział Bibliotek Specjalistycznych

Oddział Bibliotek Specjalistycznych

mgr Barbara Cendrowska, st. kustosz dyplomowany (kierownik)
tel. 091 449 46 16
Barbara.Cendrowska@zut.edu.pl