Nowości wydawnicze

                                                                    

  • Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. Wydanie III. Warszawa : CeDeWu, 2021 ; E.2604, 2 sygn. Zf-141
  • Szelągowska, Anna. Autor Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce / Anna Szelągowska, Artur A. Trzebiński, Wojciech Orzechowski. Wydanie II. Warszawa : CeDeWu, 2021 ; E.2601, 2 sygn. Ni/ry-55, E-V.14785, 2 sygn. Ni/ry-56
  • Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości / Monika Śpiewak-Szyjka (red.) ; Maciej J. Nowak, Anna Oleńczuk-Paszel, Monika Śpiewak-Szyjka, Aneta Zaremba. Wydanie I. Warszawa : CeDeWu, 2021 ; E.2596, 2 sygn. Ni/g-47, E-V.14784, 2 sygn. Ni/g-48
  • Sprawozdanie finansowe według MSSF / redakcja naukowa Bartłomiej Nita, Wojciech Hasik ; Katarzyna Beuch, Wojciech Hasik, Beata Iwasieczko, Angelika Kaczmarczyk, Adrian Karaś, Andrzej Karpiak, Anna Kasperowicz, Katarzyna Kędziora, Ewa Kowalczuk, Wojciech Dawid Krzeszowski, Anna Kuzior, Aleksandra Łakomiak, Bartłomiej Nita, Piotr Oleksyk, Katarzyna Piotrowska, Tomasz Śniatała, Alfred Szydełko, Grzegorz Warzocha. Stan prawny na 15 października 2018 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2019 ; E.2637, 2 sygn. MSR-41
  • Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce / Tomasz Miziołek, Artur A. Trzebiński. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2018 ; E.2634, 2 sygn. I-66
  • Dyczkowska, Joanna (rachunkowość). Marketing usług logistycznych / Joanna Dyczkowska. Warszawa : Difin, 2014 ; E.2639, 2 sygn. L-105
  • Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 12 / pod redakcją Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego, Tomasza Gąsiora ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021 ; E.2633, 2 sygn. Pr-207
  • Cymerman, Ryszard (1947- ). Autor Wycena nieruchomości / Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman. Wyd. I (dodruk). Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2021; E.2638, 2 sygn. Ni/w-80
  • Kamiński, Maciej (nieruchomości). Autor Zarządzanie najmem lokali w praktyce / Maciej Kamiński ; wydawca: Andrzej Hołownia. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019 ; E.2636, 2 sygn. Ni/z-34
  • Tokarz, Daniel. Autor Reit-y inwestowanie w nieruchomości / Daniel Tokarz. [Warszawa] : [Global Profit], [2022] ; E.2635, 2 sygn. Ni/i-17