Nowości wydawnicze

  • Nowości - maj 2024

     

  • Nowalińska, Dorota. Autor Prawa obligatariusza : poradnik dla nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego / Dorota Nowalińska, Wojciech Pietrzyk, Mariusz Wojciechowski ; Komisja Nadzoru Finansowego. Wydanie I, stan prawny: 1 lipca 2022 r. Warszawa : nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 2022 ; E.2721, 2 sygn. Ry-93; E-V.15308, 2 sygn. Ry-94
  • Majchrzak, Jadwiga. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wyd. 5 rozsz. i zm. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009 ; E.2722, 2 sygn. N-143
  • Goździewska-Nowicka, Agnieszka. Autor Zarządzanie przez działanie : zarys metod praktycznego postępowania / Agnieszka Goździewska-Nowicka, Urszula Słupska. Wydanie I. Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Bydgoskiej, copyright 2023 ; E.2724, 2 sygn. Zl-154
  • Dreliszak, Ewa. Wzorcowa dokumentacja sprawozdania finansowego / Ewa Dreliszak, Dorota Kania. Wyd. 3. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005 ; E.2723, 2 sygn. Sf-77
  • Raport roczny 2022 : Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń 2022 / Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa : Polska Izba Ubezpieczeń, [2023] ; E-SPEC.24201, 2 sygn. U-67