Nowości wydawnicze

 • Nowości listopad 2022- styczeń 2023

   

 • Models and reality : festschrift for James Robert Thompson / John A. Dobelman, editor. Chicago : T&NO Company, © 2017, E.2666, 2 sygn. St-a-11
 • Skotnicki, Paweł F. Autor Wydawca Polak mądry przed szkodą : poznaj różnicę pomiędzy posiadaniem polisy a byciem ubezpieczonym / Paweł F. Skotnicki. Wydanie I. [Szczecin]2020, E.2662, 2 sygn. U-63
 • Bąk, Iwona (statystyka). Autor Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju / Iwona Bąk, Katarzyna Cheba. Wydanie I, dodruk. Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2022, E.2653, 2 sygn. Zr-23
 • Samorząd terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgórska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, E.2657, 2 sygn. Sd-98
 • Capiga, Mirosława. Zarządzanie bankiem / Mirosława Capiga. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, E.2655, 2 sygn. B-174
 • Sierpińska, Maria (1950- ). Autor Kredyt kupiecki : ryzyko i sposoby jego ograniczania / Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz, Małgorzata Kowalik, Michał Zubek. Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021, E.2659, 2 sygn. B/k-38
 • Oleksyn, Tadeusz. Autor Zarządzanie : wybrane kwestie / Tadeusz Oleksyn. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2020, E.2654, 2 sygn. Z-104
 • Supera-Markowska, Maria. Autor Rachunkowość : aspekty prawne i podatkowe / Maria Supera-Markowska. Stan prawny na 15 marca 2022 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, E.2652, 2 sygn. R-198
 • Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Tadeuszowi Markowskiemu / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022, E.2661, 2 sygn. N-140
 • Bieszk-Stolorz, Beata. Autor Analiza efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej / Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów. Wydanie I. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020, E.2664, 2 sygn. Pc-79
 • Logistyka / Bogdan Klepacki (red.) ; autorzy: Joanna Domagała [i 19 pozostałych]. Wydanie I, dodruk. Warszawa : CeDeWu, 2022, E.2658, 2 sygn. L-106
 • Bielecka, Anna (statystyka). Autor Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Anna Bielecka. Wydanie II zmienione. [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, copyright © 2020, E.2656, 2 sygn. St-166
 • Problemy gospodarcze i społeczne Polski i Europy : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Elżbieta Sojka, Jan Acedański. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2022, E.2663, 2 sygn. Ek/g-130
 • Myszczyszyn, Janusz. Autor Mikroekonomia - teoria i zadania : skrypt dla studentów kierunków ekonomia, zarządzanie i inżynieria produkcji / Janusz Myszczyszyn, Irena Łącka. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022, E.2660, 2 sygn. Ek/mi-84; E-V.14990, 2 sygn. Ek/mi-85
 • Przybyła, Katarzyna. Autor Zróżnicowanie i zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast z regionalną funkcją administracyjną w Polsce / Katarzyna Przybyła. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, © copyright 2022, E.2665, 2 sygn. Ni/pl-39