Nowości wydawnicze

  • Metodyka modelowania, oceny i doskonalenia koncepcji Lean Maintenance / Katarzyna Antosz. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020. Sygnatura 2: X-2057
  • Zastosowanie metod analizy falkowej do detekcji wybranych zdarzeń w zapisach parametrów lotu lekkich statków powietrznych / Paweł Rzucidło. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018. Sygnatura 2: XVa-482
  • Mikrostruktura i trwałość powłokowych barier cieplnych wytwarzanych w procesach plazmowych w warunkach obniżonego ciśnienia / Marek Góral. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018. Sygnatura 2: IVa-1264
  • Ochrona przed hałasem / Galyna Kalda. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020. Sygnatura 2: Xb-26
  • Wprowadzenie do astronautyki : inżynierski punkt widzenia / Piotr Strzelczyk. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, © copyright 2020. Sygnatura 2: XVa-483
  • Teoria smarowania łożysk ślizgowych / Aleksander Mazurkow. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. Sygnatura 2: VIa-330
  • Podstawy projektowania zespołów łożyskowych / Aleksander Mazurkow, Waldemar Witkowski, Adam Kalina, Tomasz Gołaszewski. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020. Sygnatura 2: VI-1688
  • Inżynieria materiałowa : elementy teorii i praktyki w procesach wytwarzania ze stanu ciekłego materiałów metalicznych / Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, © copyright 2020. Sygnatura 2: IVa-1263
  • Fundamentals of Machine Design : selected problems / collective work, scientific editor Lucjan Śnieżek. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2020. Sygnatura 2: VI-1687