Kontakt

ODDZIAŁ BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH ZUT

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ul. Papieża Pawła VI 1 (sala 109, parter)

71-459 Szczecin

tel. 091 449 62 27,  e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl

Renata Szadkowska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki, e-mail: remar@zut.edu.pl