Kontakt

Oddział Bibliotek Specjalistycznych ZUT

Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ul. Papieża Pawła VI 1 (sala 109, parter)

71-459 Szczecin

tel.: 91 449 62 27

e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl

Renata Szadkowska, st. bibliotekarz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki

e-mail: remar@zut.edu.pl