Kontakt

Wypożyczalnia Językowa

al. Piastów 48     (Budynek Jednostek Międzywydziałowych II piętro, pokój 210)

70-311 Szczecin
tel. 091 449 46 16

e-mail: wypozyczalnia.jezykowa@zut.edu.pl

www: https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/wypozyczalnia-jezykowa.html

 

 

Pracownicy

ODDZIAŁ BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH

KIEROWNIK
mgr Barbara Cendrowska, st. kustosz dyplomowany
Barbara.Cendrowska@zut.edu.pl 

 

Wypożyczalnia Językowa

mgr Barbara Cendrowska, st. kustosz dyplomowany - osoba odpowiedzialna za prowadzenie Wypożyczalni Językowej
Barbara.Cendrowska@zut.edu.pl 

Barbara Pius, starszy bibliotekarz
Barbara.Pius@zut.edu.pl