Kontakt

Wypożyczalnia Językowa

al. Piastów 48 (Budynek Jednostek Międzywydziałowych II piętro, pokój 210)
70-311 Szczecin
tel. 091 449 46 16
e-mail: wypozyczalnia.jezykowa@zut.edu.pl
www: https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/wypozyczalnia-jezykowa.html

Pracownicy

Odział Bibliotek Specjalistycznych

Kierownik
mgr Barbara Cendrowska, st. kustosz dyplomowany
Barbara.Cendrowska@zut.edu.pl 

 

Wypożyczalnia Językowa

mgr Barbara Cendrowska, st. kustosz dyplomowany - osoba odpowiedzialna za prowadzenie Wypożyczalni Językowej
Barbara.Cendrowska@zut.edu.pl 

Barbara Pius, starszy bibliotekarz
Barbara.Pius@zut.edu.pl