Aktualności

Trzydniowa kwarantanna książek

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną,  od dnia 13 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadzona zostaje 3-dniowa kwarantanna książek. Zbiory będą udostępniane przede wszystkim poprzez wypożyczanie do domu. W związku z powyższym nie ma możliwości krótkoterminowego wypożyczenia zbiorów np. na zajęcia.

 Zasady funkcjonowania Biblioteki WIMiM w roku akademickim 2021/2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, wprowadza się następujące zasady korzystania z Biblioteki WIMiM i księgozbioru:

 • w bibliotece mogą przebywać max. 10 osób z wyłączeniem obsługi, obowiązuje 1,5 m dystans;
 • czytelnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji dłoni oraz wpisania się do rejestru odwiedzin;
 • użytkownicy mogą zajmować tylko wyznaczone dla nich miejsca, mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie;
 • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu; pozostaje możliwość składania zamówień w systemie bibliotecznym ALEPH
 • zwracane książki mogą podlegać 3 dniowej kwarantannie w przypadku znaczącego wzrostu liczby zakażeń w regionie;
 • w przypadku zamknięcia Wypożyczalni Językowej wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
 • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail: bibliotekawimim@zut.edu.pl telefon: 091 449-42-97)
 • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

 

Otwarcie Czytelni

Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2021 r. możliwe będzie korzystanie z Czytelni przy zachowaniu reżimu sanitarnego:

 • w bibliotece może przebywać  max 4 użytkowników
 • obowiązuje noszenie maseczki, która zakrywa nos i usta
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk (po wejściu do biblioteki )
 • zachowanie odległości między Czytelnikami 1,5 m
 • obowiązuje korzystanie z miejsc wyznaczonych przy stolikach i komputerze 

 

Pozostaje możliwość składania zamówień w systemie Aleph oraz  telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.91 449 42 97 i drogą mailową bibliotekawimim@zut.edu.pl

Informacja dla studentów I roku.

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl W zakładce E-usługi należy wybrać E-edukacja, następnie w Kategoriach kursów wskazać Kursy ogólnouczelniane, a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT – Szkolenie biblioteczne (SZBIB)

Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję „Zapisywanie samodzielne” i dalej „Zapisz mnie”

Bieżąca prasa w bibliotece

 • Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych wydań Gazety Wyborczej i Kuriera Szczecińskiego, tygodnika Wprost
 • W wersji papierowej dostępny jest tygodnik Polityka

Opłaty za nieterminowy zwrot książek

Kara za nieterminowy zwrot książek wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji.

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Santander Bank Polska S.A.

87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w tytule opłaty należy zaznaczyć: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej- imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres przelewybg@zut.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów (mailowo lub telefonicznie).