Aktualności

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu.
Dostęp do szkolenia po zalogowaniu: Strona domowa ZUT > E-edukacja > Biblioteka Główna > Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku

Link do platformy e-learningowej ZUT

 Zasady funkcjonowania Biblioteki WIMiM w roku akademickim 2022/2023

  • użytkownicy mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu oraz jest  możliwość składania zamówień w systemie bibliotecznym ALEPH
  • w przypadku zamknięcia biblioteki wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
  • przy wejściu głównym do budynku Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 znajduje się Książkomat, jest możliwość oddania  książek wypożyczonych z biblioteki wydziałowej do Książkomatu
  • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail: bibliotekawimim@zut.edu.pl telefon: 091 449-42-97)
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

Informacja dla studentów I roku.

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl W zakładce E-usługi należy wybrać E-edukacja, następnie w Kategoriach kursów wskazać Kursy ogólnouczelniane, a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT – Szkolenie biblioteczne (SZBIB)

Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję „Zapisywanie samodzielne” i dalej „Zapisz mnie”

Bieżąca prasa w bibliotece

  • Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych wydań Gazety Wyborczej i Kuriera Szczecińskiego, tygodnika Wprost
  • W wersji papierowej dostępny jest tygodnik Polityka

Opłaty za nieterminowy zwrot książek

Kara za nieterminowy zwrot książek wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji.

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Santander Bank Polska S.A.

87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w tytule opłaty należy zaznaczyć: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej- imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres przelewybg@zut.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów (mailowo lub telefonicznie).