CAS SciFinder (Chemical Abstracts) (licencyjna)

CAS SciFinder (Chemical Abstracts)

CAS SciFinder jest najobszerniejszym na świecie źródłem informacji chemicznej zawierającym nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych pochodzące z 1500 wyselekcjonowanych czasopism chemicznych, 9000 czasopism naukowych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów.

Strona logowania do CAS SciFinderⁿ

Zakres tematyczny obejmuje nie tylko nauki chemiczne, lecz także nauki biologiczne, zoologiczne, farmakologiczne, rolnicze, ochronę środowiska, geologię, górnictwo, metalurgię, materiałoznawstwo, energetykę i wiele zagadnień technologicznych. Wyszukiwanie jest możliwe według: danych bibliograficznych, słów kluczowych, struktur chemicznych, sekwencji biologicznych, nazw substancji i schematów reakcji chemicznych. Dostęp do literatury od 1907 r. Na stronie można znaleźć materiały informacyjne i szkoleniowe o bazie SciFinder. Zachęcamy do udziału w webinariach na temat korzystania z platformy SciFinder (w języku angielskim). Dostępne są również nagrania webinariów, które już się odbyły.
Rejestracja i dostęp do bazy:
Dostęp do bazy jest możliwy z komputerów sieci ZUT jedynie po zarejestrowaniu się. 
Rejestracja do bazy SciFinder - dla użytkowników, którzy jeszcze nie mają haseł dostępu. 

UWAGA !!!
- proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci ZUT, na którym został rozpoczęty. 
- przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail  (@zut.edu.pl) 
- w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera swoją nazwę (username) i hasło według następujących zasad: 
Nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych takich jak:  - , _ ,@. 

Hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków i zwierać elementy co najmniej z trzech następujących grup: 
•     litery 
•     kombinacja dużych i małych liter 
•     cyfry 
•     znaki niealfanumeryczne takie jak: @, #, %,&,* itp. 
       np.:  aNNa222%,   ZUTera#343
- po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy ze wszystkich komputerów sieci ZUT. 

Dostęp do dodatkowych narzędzi i materiałów szkoleniowych

W ramach umowy dostępne są następujące narzędzia:


Szczegółowych informacji na temat bazy oraz pomocy w wyszukiwaniu udziela  Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Warunki licencji