Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Skan schematu organizacyjnego
 (format:  pdf, rozmiar:  0,93 MB)