Informacja Naukowa

Oddział Informacji Naukowej i Patentowej

Usługi informacyjne są świadczone bezpośrednio w Informatorium, bibliotekach specjalistycznych, pocztą mailową lub telefonicznie: