Aktualności

Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziału Elektrycznego w roku akademickim 2023/2024

  • Użytkownicy mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie;
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu;
  • w przypadku zamknięcia BWEl wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
  • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail: bibliotekawe@zut.edu.pl , telefon: 091 449 52 20)
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

Szkolenie dla studentów I roku

Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu.
Dostęp do szkolenia po zalogowaniu: Strona domowa ZUT > E-edukacja > Biblioteka Główna > Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku

Link do platformy e-learningowej ZUT

fileadmin/pliki/users/445/dokumenty/Informacja_dla_studentów_I_roku.pdf (format:  pdf, rozmiar:  347 kB)

Informacje dla studentów

Informacje dla studentów I roku (format:  docx, rozmiar:  18,01 kB)

Informacje dla czytelników (format:  docx, rozmiar:  13,30 kB)

Opłaty za nieterminowy zwrot

Kara za nieterminowy zwrot książek naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny ALEPH
i wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 

Świadczenia pieniężne wobec biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznie na numer rachunku bankowego ZUT:
Santander Bank Polska S.A.
87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
tytuł opłaty :"zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta"

Potwierdzenie przelewu z tytułu opłaconych kar bibliotecznych należy przesłać na adres:
przelewybg@zut.edu.pl