Aktualności

Praca biblioteki

 •  Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.
 • Realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia, nie ma możliwości korzystania ze zbiorów oraz sprzętu komputerowego na miejscu.  
 • Wypożyczenia odbywają się po wcześniejszym zamówieniu materiałów drogą mailową lub telefoniczną.
 • Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 1 godziny
 • Po zamówione materiały należy się zgłosić po otrzymaniu informacji zwrotnej z biblioteki.
 • Zwroty  są przyjmowane na bieżąco.
 • Możliwe jest otrzymanie pocztą mailową skanu artykułu, rozdziału książki po podaniu danych bibliograficznych.
 • Dane kontaktowe: mail: bibliotekawe@zut.edu.pl, tel. 91 449 52 20

 Zalecenia sanitarne (obowiązkowe):

 •  Do biblioteki wchodzimy w maseczce z zakrytymi ustami i nosem.
 • Dezynfekujemy ręce.
 •  W bibliotece jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które wchodzą wyznaczoną taśmą trasą i zatrzymują się w wyznaczonych miejscach, zachowując bezpieczną odległość od siebie.

Szkolenie dla studentów I roku

Link do szkolenia dla studentów I roku (format:  pdf, rozmiar:  347 KB)

Informacje dla studentów

Informacje dla studentów I roku (format:  docx, rozmiar:  18,01 KB)

Informacje dla czytelników (format:  docx, rozmiar:  13,30 KB)

Opłaty za nieterminowy zwrot

Kara za nieterminowy zwrot książek naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny ALEPH
i wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 

Świadczenia pieniężne wobec biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznie na numer rachunku bankowego ZUT:
Santander Bank Polska S.A.
87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
tytuł opłaty :"zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta"

Potwierdzenie przelewu z tytułu opłaconych kar bibliotecznych należy przesłać na adres:
przelewybg@zut.edu.pl