Aktualności

Trzydniowa kwarantanna książek

 W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną,  od dnia 13 grudnia 2021 r. do odwołania,  wprowadzona zostaje 3-dniowa kwarantanna książek. Zbiory będą udostępniane przede wszystkim poprzez wypożyczanie do domu. W związku z powyższym nie ma możliwości krótkoterminowego wypożyczenia zbiorów np. na zajęcia.

Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziału Elektrycznego w roku akademickim 2021/2022

 Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, wprowadza się następujące zasady korzystania z BWEl:

  • w bibliotece może przebywać max. 10 osób z wyłączeniem obsługi, obowiązuje 1,5 m dystans;
  • czytelnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji dłoni oraz wpisania się do rejestru odwiedzin;
  • użytkownicy mogą zajmować tylko wyznaczone dla nich miejsca, mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie;
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu;
  • zwracane książki mogą podlegać 3 dniowej kwarantannie w przypadku znaczącego wzrostu liczby zakażeń w regionie;
  • w przypadku zamknięcia BWEl wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
  • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail: bibliotekawe@zut.edu.pl , telefon: 091 449 52 20)
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

Szkolenie dla studentów I roku

Link do szkolenia dla studentów I roku (format:  pdf, rozmiar:  347 KB)

Informacje dla studentów

Informacje dla studentów I roku (format:  docx, rozmiar:  18,01 KB)

Informacje dla czytelników (format:  docx, rozmiar:  13,30 KB)

Opłaty za nieterminowy zwrot

Kara za nieterminowy zwrot książek naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny ALEPH
i wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 

Świadczenia pieniężne wobec biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznie na numer rachunku bankowego ZUT:
Santander Bank Polska S.A.
87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
tytuł opłaty :"zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta"

Potwierdzenie przelewu z tytułu opłaconych kar bibliotecznych należy przesłać na adres:
przelewybg@zut.edu.pl