Aktualności

Praca biblioteki


Szkolenie on-line dla studentów I roku

Szkolenie on-line

Fizyka dla Szkół Wyższych

Zachęcamy do zapoznania się z darmowym podręcznikiem "Fizyka dla szkół wyższych"

Oto linki do wszystkich trzech tomów nowego, darmowego podręcznika „Fizyka dla szkół wyższych" (w wersji online lub w pdfie):

 

Tom 1. . https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1

Tom 2. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-2

Tom 3. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-3

 

 Korzyści dla studentów i wykładowców:

  • Dostęp bez logowania i bez opłat. 
  • Widok online w przeglądarce lub PDF. 
  • Wysoka jakość i klarowny układ treści.
  • Mnóstwo zadań i przykładów. 
  • Nowoczesny przekaz treści
  • Najbardziej aktualna publikacja na rynku (polska wersja opublikowana w 2018 r., amerykańska wersja opublikowana w 2016 r.)

Korzyści dla wykładowców:

  • Legalne darmowe kopiowanie całości lub fragmentów publikacji.
  • Legalna darmowa modyfikacja i udostępnianie skopiowanej treści.
  • Podręcznik obejmuje kompletny kurs fizyki ogólnej. 
  • Możliwość umiędzynarodowienia procesu kształcenia - na OpenStax.org dostępna jest darmowa wersja podręcznika w jęz. angielskim (University Physics, vol. 1-3.)

Opłata za nieterminowy zwrot ksiażki

Kara za nieterminowy zwrot książek naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny ALEPH
i wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 

Świadczenia pieniężne wobec biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznie na numer rachunku bankowego ZUT:
Santander Bank Polska S.A.
87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
tytuł opłaty :"zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta"

POTWIERDZENIE PRZELEWU Z TYTUŁU OPŁACONYCH KAR BIBLIOTECZNYCH NALEZY PRZESŁAĆ NA ADRES:
przelewybg@zut.edu.pl

Poradniki online

Zapraszamy do korzystania z  wersji on-line: 

"WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRAKTYCE" dostępnej pod adresem:  http://wtie.dashofer.pl . Login i hasło do pobrania w Bibliotece Wydziału Elektrycznego.

 "SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE pow.1 kV", dostępnej pod adresem:  http://sue.dashofer.pl . Login i hasło do pobrania w Bibliotece Wydziału Elektrycznego.