Aktualności

KWARANTANNA ZBIORÓW

Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników i pracowników Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie, od dnia 13 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadzona zostaje 3-dniowa kwarantanna książek. W związku z powyższym nie ma możliwości krótkoterminowego wypożyczenia zbiorów np. na zajęcia. Zalecamy wypożyczenia do domu.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, wprowadza się następujące zasady korzystania z Biblioteki WNoŻiR:

  • w bibliotece mogą przebywać max. 3 osoby z wyłączeniem obsługi, obowiązuje 1,5 m dystans;
  • czytelnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji dłoni oraz wpisania się do rejestru odwiedzin;
  • użytkownicy mogą zajmować tylko wyznaczone dla nich miejsca, mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie;
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu;
  • zwracane książki podlegają 3-dniowej kwarantannie w związku ze znaczącym wzrostem liczby zakażeń w regionie;
  • w przypadku zamknięcia Biblioteki WNoŻiR wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
  • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail: biblzywnosci@zut.edu.pl , tel. 91 449 61 19)
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

 

BIEŻĄCA PRASA W BIBLIOTECE WNOŻIR

  • Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych wydań Gazety Wyborczej i Kuriera Szczecińskiego.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku

wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest

podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

 Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl.

W zakładce E-usługi należy wybrać E-edukacja, następnie w Kategoriach kursów wskazać

Kursy ogólnouczelniane, a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT Szkolenie biblioteczne (SZBIB).

Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję „Zapisywanie samodzielne” i dalej „Zapisz mnie"

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktorancka, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych.

Podstawą przedłużenia konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych.

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.: 91 449 42 93 lub e-mail: wypozyczalnia@zut.edu.pl

 Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została usunięta z konta czytelnika.