Aktualności

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 Informujemy użytkowników, że z dniem 21.06.2021 r. z Biblioteki WNoŻiR można korzystać stacjonarnie, w godz. 9:00 - 15:00. Umożliwiony zostaje wolny dostęp do zbiorów oraz korzystanie z miejsc siedzących i komputera. Przebywanie w Bibliotece wiąże się z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczki zakrywającej usta i nos
  • zachowanie odległości 1,5 między czytelnikami
  •  limit 3 osób korzystających z czytelni
  • udostępnione zostają wyznaczone miejsca przy stolikach oraz stanowisko z komputerem
  • rejestracja odwiedzin w zeszycie

       Zapraszamy!

 

BIEŻĄCA PRASA W BIBLIOTECE WNOŻIR

  • Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych wydań Gazety Wyborczej i Kuriera Szczecińskiego.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku

wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest

podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

 Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl.

W zakładce E-usługi należy wybrać E-edukacja, następnie w Kategoriach kursów wskazać

Kursy ogólnouczelniane, a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT Szkolenie biblioteczne (SZBIB).

Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję „Zapisywanie samodzielne” i dalej „Zapisz mnie"

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktorancka, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych.

Podstawą przedłużenia konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych.

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.: 91 449 42 93 lub e-mail: wypozyczalnia@zut.edu.pl

 Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została usunięta z konta czytelnika.