Aktualności

Akcja promocji otwartej nauki na Wydz. NoŻiR

W dniu 11.03.2024 na Wydziale NoŻiR, w budynku przy ul. Papieża Pawła VI 3 pełniła dyżur ekspercki dr hab. inż. Marta Piątek-Hnat, koordynator ds. otwartego dostępu w ZUT, Data Steward. Ekspertka udzielała informacji zainteresowanym pracownikom i studentom na temat otwartej nauki, deponowania publikacji w  Repozytorium ZUT oraz zarządzania danymi badawczymi i umieszczania ich na platformie MOST DANYCH. Polecamy kontakt z ekspertką tel. 91-449-42-28, e-mail: marta.piątek@zut.edu.pl

Zasady funkcjonowania biblioteki Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

  • użytkownicy mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie oraz komputerów;
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu; można złożyć zamówienie poprzez system biblioteczny ALEPH, a zarezerwowane książki odebrać w ciągu 2 dni w bibliotece w godz. pracy 9:00-15:00
  • w przypadku zamknięcia Biblioteki WNoŻiR wypożyczone zbiory mogą być zwrócone do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT lub książkomatu umieszczonego przed wejściem do budynku BG;
  • przedłużenia terminu wypożyczenia zbiorów można dokonać na miejscu, telefonicznie lub drogą elektroniczną (tel. 91 449 61 19, mail: biblzywnosci@zut.edu.pl)

Bieżąca prasa w Bibliotece WNoŻiR

Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych wydań Gazety Wyborczej i Kuriera Szczecińskiego.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu.
Dostęp do szkolenia po zalogowaniu: Strona domowa ZUT > E-usługi > E-edukacja > Biblioteka Główna > Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku

Informacje dla studentów I roku

Niezbędnym warunkiem korzystania z zasobów Biblioteki Głównej oraz Bibliotek Specjalistycznych jest zapisanie się do biblioteki i aktywowanie konta bibliotecznego. Podstawą zapisu jest aktualna Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktorancka. W roku akademickim 2023/2024 konto biblioteczne można aktywować w Bibliotece Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ul. Papieża Pawła VI 3 pok.116 B lub w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Informacje dla studentów II, III roku

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Podstawą przedłużenia konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych. Prolongaty konta bibliotecznego można dokonać w Bibliotece Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa lub w Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT.

 

Informacja o karach za nieterminowy zwrot

 

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.: 91 449 42 93 lub e-mail: wypozyczalnia@zut.edu.pl

 Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została usunięta z konta czytelnika.