Aktualności

BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA W DNIACH 10-29.11.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. (poz.1972) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz decyzją Prorektora ds. Nauki ZUT w Szczecinie w dniach 10-29.11.2020 r. Biblioteka Główna ZUT oraz wszystkie jej agendy będą zamknięte dla użytkowników. 

 Informujemy, że: 

- terminy zwrotu wypożyczonych materiałów zostają przedłużone do 4 grudnia 2020 r. 

- w okresie 10.11. – 4.12.2020 r. naliczanie kar za przetrzymane materiały zostaje wstrzymane, 

- zamówione do dnia 9 listopada 2020 r. książki będą do odbioru po 29 listopada 2020 r. 

- od 10 listopada 2020 wstrzymana zostaje możliwość składania zamówień w systemie Aleph, 

- polecamy usługi zdalne: informacja telefoniczna 91 449 61 19, e-mail biblzywnosci@zut.edu.pl , skanowanie materiałów informacyjnych (artykuły z czasopism dostępnych w bibliotece, rozdział z książki itp.) 

-  prosimy o korzystanie z e-zasobów Biblioteki Głównej ZUT

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku

wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest

podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

 Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl.

W zakładce E-usługi należy wybrać E-edukacja, następnie w Kategoriach kursów wskazać

Kursy ogólnouczelniane, a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT Szkolenie biblioteczne (SZBIB).

Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję „Zapisywanie samodzielne” i dalej „Zapisz mnie"

INFORMACJA

Podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktorancka, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych.

Podstawą przedłużenia konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych.

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.: 91 449 42 93 lub e-mail: wypozyczalnia@zut.edu.pl

 Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została usunięta z konta czytelnika.

PRACE DOKTORSKIE PRZED OBRONĄ

Informujemy, że w Bibliotece Wydz. Nauk o Żywności i Rybactwa I p. ul. Papieża Pawła VI 3, pok. 116, można zapoznawać się z treścią prac doktorskich, które trafiają do Biblioteki na 10 dni przed obroną.