Aktualności

Zasady funkcjonowania biblioteki Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w roku akademickim 2022/2023

Z dniem 05.04.2022 r. wprowadza się następujące zasady korzystania z Biblioteki WNoŻiR:

  • użytkownicy mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie oraz komputerów;
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu, można również złożyć zamówienie poprzez system biblioteczny ALEPH
  • w przypadku zamknięcia Biblioteki WNoŻiR wypożyczone zbiory mogą być zwrócone do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
  • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail: biblzywnosci@zut.edu.pl , tel. 91 449 61 19)
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

Bieżąca prasa w Bibliotece WNoŻiR

Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych wydań Gazety Wyborczej i Kuriera Szczecińskiego.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu.
Dostęp do szkolenia po zalogowaniu: Strona domowa ZUT > E-edukacja > Biblioteka Główna > Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku

Link do platformy e-learningowej ZUT

Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję „Zapisywanie samodzielne” i dalej „Zapisz mnie"

Informacje dla studentów I roku

Podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktorancka, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych.

Podstawą przedłużenia konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych.

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.: 91 449 42 93 lub e-mail: wypozyczalnia@zut.edu.pl

 Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została usunięta z konta czytelnika.