Aktualności

Praca biblioteki

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI WNOŻIR

Informujemy, że Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
 
od 17.06.2020 wznawia obsługę użytkowników:

 • Obsługa użytkowników w Bibliotece od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00-14.00.
 • Realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia, nie ma możliwości korzystania ze zbiorów oraz sprzętu komputerowego na miejscu.  
 • Wypożyczenia odbywają się po wcześniejszym zamówieniu materiałów drogą mailową lub telefoniczną.
 • Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 1 godziny
 • Po zamówione materiały należy się zgłosić po otrzymaniu informacji zwrotnej z biblioteki.
 • Zwroty  są przyjmowane na bieżąco.
 • Możliwe jest otrzymanie pocztą mailową skanu artykułu po podaniu danych bibliograficznych.
 • Terminy zwrotu książek z Bibl. WNoŻiR zostały przedłużone do 30.07.2020, a jeżeli książka przed zamknięciem biblioteki z powodu pandemii miała już naliczoną karę, to jej wysokość została zatrzymana do 17.07.2020 (Decyzja Dyrekcji BG ZUT)
 • Kontakt z Biblioteką: tel.91 449 61 19, mail: biblzywnosci@zut.edu.pl

 

Zalecenia sanitarne (obowiązkowe):

 • Do biblioteki wchodzimy w maseczce z zakrytymi ustami i nosem.
 • Dezynfekujemy ręce.
 • W bibliotece jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które wchodzą wyznaczoną taśmą trasą i zatrzymują się w wyznaczonych miejscach, zachowując bezpieczną odległość od siebie 2 m
 •  Osoby z objawami choroby (kaszel, gorączka) oraz nie stosujące się do powyższych zaleceń nie będą obsługiwane.

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

 

  Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku

wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest

podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

 

Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl.

W zakładce E-usługi należy wybrać E-edukacja, następnie w Kategoriach kursów wskazać

Kursy ogólnouczelniane, a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT Szkolenie biblioteczne (SZBIB).

Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym

 

razem należy wybrać opcję „Zapisywanie samodzielne” i dalej „Zapisz mnie"

 

INFORMACJA

Podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktorancka, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych.

Podstawą przedłużenia konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych.

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.: 91 449 42 93 lub e-mail: wypozyczalnia@zut.edu.pl

 Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została usunięta z konta czytelnika.

 

 

PRACE DOKTORSKIE PRZED OBRONĄ

Informujemy, że w Bibliotece Wydz. Nauk o Żywności i Rybactwa I p. ul. Papieża Pawła VI 3, pok. 116, można zapoznawać się z treścią prac doktorskich, które trafiają do Biblioteki na 10 dni przed obroną.