Aktualności

Informacje Bibl.WBiHZ

Bibl.WBiHZ informuje:

  • książki w BG ZUT i bibliotekach specjalistycznych np. Bibl.WBiHZ można zamawiać drogą elektroniczną;
  • w przypadku zamknięcia Biblioteki WBiHZ wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
  • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście, drogą elektroniczną mail: biblbiotechnologia@zut.edu.pl ,
  • w razie pytań i wątpliwości tel. do BIbl.WBiHZ  091 449 61 16
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT

Opłaty za nieterminowy zwrot książek

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej. Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.:91 449 42 93 lub e-mail:wypozyczalnia@zut.edu.pl

Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na adres: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została zdjęta z konta czytelnika. Do momentu zakończenia formalności związanych z karą czytelnik nie może wypożyczać książek do domu. Może natomiast korzystać z księgozbioru na miejscu w bibliotece. Po wykonaniu tych formalności można ponownie wypożyczać książki z biblioteki. Zapraszamy do odwiedzin w bibliotece!

Zapisy do Biblioteki ZUT i aktywizacja konta

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki, jednocześnie przypominamy że podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych i specjalistycznych. W celu aktywizacji konta należy zgłosić się do Wypożyczalni BG ( ul.Ku SŁońcu 140, tel.: 91-449-42-93, 91-449-41-43)

Podstawą przedłużenia/prolongaty konta bibliotecznego jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych i posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów 1 roku wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem.Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl W zakładce "E-usługi" należy wybrać"E-edukacja", następnie w Kategoriach kursów wskazać "Kursy ogólnouczelniane", a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT-Szkolenie biblioteczne. Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej.Za pierwszym razem należy wybrać opcję "Zapisywanie samodzielne" i dalej "Zapisz mnie". Na początku dobrze jest przeczytać zamieszczone informacje, a następnie przejść do rozwiązywania testu.Zajmie to ok. 20 minut.Test oczywiście można powtórzyć, np. aby poprawić wynik.Powodzenia.

Gazeta Wyborcza i Kurier w Bibl.WBiHZ

Gazeta Wyborcza i Kurier w Bibl.WBiHZ

Od roku 2018 Bibl.WBiHZ posiada dostęp do elektronicznej wersji dzienników: Kuriera Szczecińskiego i Gazety Wyborczej oraz dodatków: Wysokie Obcasy, Duży Format, Magazyn Świąteczny, Ale Historia.
Dostęp do pełnej wersji dzienników możliwy jest tylko z komputerów Bibl.WBiHZ.
Wersji drukowanej od 2018 już nie otrzymujemy.