Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Bibl.WBiHZ informuje w związku z pandemią

Bibl.WBiHZ informuje: 

-Od dnia 10.11.20202 zawieszona zostaje obsługa bezpośrednia czytelników-studentów

czyli wypożyczanie książek i udostępnianie na miejscu czasopism oraz korzystanie z komputerów.

-Biblioteka Główna ZUT oraz biblioteki wydziałowe czasowo nie przyjmują zwrotów książek.

- terminy zwrotu wypożyczonych książek zostają przedłużone do 4 grudnia 2020 r. 

- w okresie 10.11. – 4.12.2020 r. naliczanie kar za przetrzymane materiały zostaje wstrzymane, 

- od 10 listopada 2020 wstrzymana zostaje możliwość składania zamówień w systemie Aleph, 

-  prosimy o korzystanie z e-zasobów biblioteki.

- polecamy usługi zdalne: informacja telefoniczna, e-mail, skanowanie materiałów informacyjnych, 

Adres mailowy: biblbiotechnologia@zut.edu.pl

tel. 91 449 61 16

 

 

Struktura i pracownicy - Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biblbiotechnologia@zut.edu.pl

- mgr Julianna Kiziewicz kustosz -osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki

e-mail:julianna.kiziewicz@zut.edu.pl

tel. 91 449 61 16

Gazeta Wyborcza i Kurier w Bibl.WBiHZ

Gazeta Wyborcza i Kurier w Bibl.WBiHZ

Od roku 2018 Bibl.WBiHZ posiada dostęp do elektronicznej wersji dzienników: Kuriera Szczecińskiego i Gazety Wyborczej oraz dodatków: Wysokie Obcasy, Duży Format, Magazyn Świąteczny, Ale Historia.
Dostęp do pełnej wersji dzienników możliwy jest tylko z komputerów Bibl.WBiHZ.
Wersji drukowanej od 2018 już nie otrzymujemy.