Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

Praca biblioteki

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego z dniem 30 listopada 2020 roku wznawia obsługę użytkowników.

Każdy użytkownik, który przychodzi do Biblioteki jest zobowiązany do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Prosimy, żeby osoby chore nie przychodziły do Biblioteki.  Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone.  

 

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego gromadzi i udostępnia książki i czasopisma  z zakresu szeroko pojętej ekonomii, zarządzania, kierowania, marketingu, finansów, bankowości, ekonometrii, statystyki, matematyki, nieruchomości, logistyki, turystyki i ekonomiki rolnictwa...

Posiadamy ponad 12.000 voluminów książek, a także prenumerujemy wiele tytułów czasopism, np.: "Nieruchomości", "Bank", "Ekonomista", "Rynek turystyczny", "Rachunkowość", "Wieś i Rolnictwo" , itp.

Oferujemy wolny dostęp do zbiorów ( z wyjątkiem zbiorów podręcznych) - księgozbiór podzielony jest na działy tematyczne.

Stały harmonogram pracy

poniedziałek - piątek 09.00-14.00

 

Struktura i pracownicy - Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

   Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

   mgr Dagmara Sztul-Smyk, kustosz-osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki

   e-mail: Dagmara.Sztul-Smyk@zut.edu.pl

 

Kontakt

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin
tel. 91 449 61 20