Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego gromadzi i udostępnia książki i czasopisma  z zakresu szeroko pojętej ekonomii, zarządzania, kierowania, marketingu, finansów, bankowości, ekonometrii, statystyki, matematyki, nieruchomości, logistyki, turystyki i ekonomiki rolnictwa.

Posiadamy ponad 14.000 voluminów książek, a także prenumerujemy wiele tytułów czasopism, np.: "Nieruchomości", "Bank", "Ekonomista", "Rynek turystyczny", "Rachunkowość", "Wieś i Rolnictwo" , itp.

Oferujemy wolny dostęp do zbiorów ( z wyjątkiem zbiorów podręcznych) - księgozbiór podzielony jest na działy tematyczne.

Do dyspozycji Czytelników mamy 3 stanowiska komputerowe (w tym 1 wyposażone w skaner) z dostępem do Internetu, do baz licencyjnych pełnotekstowych, abstraktowych lub bibliograficznych.

Aby wypożyczyć książki z Biblioteki należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) oraz aktywne konto biblioteczne.