Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu gromadzi i udostępnia zbiory związane z kierunkami studiów i prowadzonymi na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu pracami naukowo-badawczymi.

Zbiory biblioteczno-informacyjne Biblioteki WTMiT obejmują:

  • wydawnictwa zwarte (książki)
  • wydawnictwa ciągłe (czasopisma w formie drukowanej i elektronicznej,
    prace naukowe)
  • zbiory specjalne (literatura techniczno-firmowa, instrukcje laboratoryjne, zbiory na elektronicznych nośnikach informacji)

Prezentowane dziedziny zbiorów to głównie oceanotechnika, transport, logistyka, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa, teoria projektowania, konstrukcji, eksploatacji i remontu okrętów, jachtów i innych jednostek pływających, żegluga, nawigacja, automatyka okrętowa oraz kompatybilne dziedziny jak informatyka, oprogramowanie użytkowe, technika programowania, robotyka, marketing, ekonomia, organizacja i zarządzanie, a także szeroko pojęte aspekty Unii Europejskiej.