Reaxys (licencyjna)

Reaxys

Reaxys to bibliograficzno-abstraktowa baza (obejmuje dawne bazy: Beilstein - Cross Fire plus,  Reactions plus  Abstracts plus, Ecopharm, Gmelin, Patent Chemistry Database) z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej, organometalicznej oraz  nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej, nauk medycznych,  itp. Podaje dane faktograficzne: właściwości pierwiastków i substancji, informacje o reakcjach, pozwala na powiązanie danych o reakcjach i substancjach w dziedzinie chemii organicznej, organometalicznej, nieorganicznej i fizycznej w projektowanych doświadczeniach.

Warunki licencji