Instrukcje

EndNote  (format:  pdf, rozmiar:  4,18 MB)

Knovel Library
 (format:  pdf, rozmiar:  625 KB)

Pełnotekstowa baza książek
Instrukcja w języku angielskim
Instrukcja w języku polskim

Mendeley - program do zarzadzania literaturą

Patenty azjatyckie
 (format:  pdf, rozmiar:  616 KB)

Reaxys (format:  pdf, rozmiar:  0,92 MB)

CAS SciFinder - instrukcja

Web of Science
 (format:  pdf, rozmiar:  0,92 MB)

Zachęcamy do korzystania z materiałów instruktażowych zamieszczonych na stronie wydawcy - Thomson Reuters

Web of Science
Web of Science Core Collection - instrukcja w języku polskim
Journal Citation Reports
Journal Citation Reports -instrukcja w języku polskim