Scopus (licencyjna)

Scopus

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.
Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2019-2021. 

Na podstawie informacji ze strony ICM: link do strony ICM

SciVal

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Platforma SciVal firmy Elsevier zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 14 000 instytucji badawczych w 230 krajach.
Platforma SciVal — gotowe do wykorzystania rozwiązanie o niezrównanej wydajności i elastyczności — umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

Funkcje

Dzisiejsza sytuacja branży badawczo-rozwojowej wymaga od kierowników badań znajdowania nowych metod pomiaru jakości i zakresu oddziaływania projektów badawczych instytucji.

Dzięki wykorzystaniu do analizy danych zaawansowanej technologii superkomputera SciVal możliwe jest natychmiastowe przetworzenie ogromnej ilości informacji w celu wygenerowania ich wizualizacji na żądanie w ciągu kilku sekund.Strona produktów wydawnictwa Elsevier