Białe złoto Saliny CHI 02.2023

Saliny to miejsce pozyskiwania soli z wody morskiej. Są to płytkie zbiorniki powstałe w strefie przybrzeżnej, oddzielone groblami, w których odparowuje słona woda. Tam, gdzie klimat jest ciepły i suchy, tam można spotkać urokliwe, solne krainy. Skład chemiczny soli w Salinach to głównie chlorek sodu 0,2-10% składu. Kolor zależy od miejsca, gdzie sól została pozyskana. Autorka: Izabela Gaik-Bielawa