NCBI - bazy danych (wolny dostęp)

NCBI - bazy danych

NCBI - National Center for Biotechnology Information (USA) część National Library of Medicine – instytucja naukowa udostępniająca na swojej stronie kilkadziesiąt baz danych z zakresu biotechnologii, biomedycyny i genomiki jak np. GenBank, PubMed, BioProject. Wśród zasobów NCBI jest także biblioteka online (Bookshelf) z kolekcją książek w wolnym dostępie.

Więcej o NCBI

Warunki licencji