Podręczniki Pana Profesora

Szczecin...

Jak wyglądały początki Królewskiej Szkoły Inżynierskiej? Czy przy budynku Starej Chemii stają już dorożki? Aby się tego dowiedzieć należy zajrzeć do poniemieckich, archiwalnych podręczników strego profesora... zgromadzonych w Bibliotece Głównej ZUT. Autorka: Izabela Gaik-BielawaWystawa pop tytułem "Podręczniki Pana Profesora" Rycina przedstawia budynek Starej Chemii w latach 10-tych XX w. Podręcznik "Technik der Experimentalchemie" czyli "Technika Chemii Eksperymentalnej" Informacje na temat ożywienia budowlanego w Szczecinie w latach 90. XIX w. i 10. XX w. W gablocie znajdują się archiwalne podręczniki, czasopismo "Forum Uczelniane" ze zdjęciem budynku Starej Chemii oraz kilka ciekawostek. Informacje na temat wątpliwości dotyczących autorstwa projektu Starej Chemii