Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa gromadzi i udostępnia książki
i czasopisma  z zakresu technologii żywności, dietetyki, mikrobiologii, fizjologii człowieka, mleczarstwa, technologii mięsa, chłodnictwa, towaroznawstwa itp. Dysponujemy również zbiorami  z zakresu anatomii i embriologii ryb, genetyki, chorób ryb, akwarystyki, ekologii
i ochrony środowiska, chemii, biochemii, biologii itp. 

   Do dyspozycji użytkowników Biblioteki są 3 stanowiska komputerowe (w tym 1 stanowisko wyposażone w skaner) z dostępem do Internetu, do baz licencyjnych pełnotekstowych, abstraktowych lub bibliograficznych.

Aby wypożyczyć książki z Biblioteki należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) oraz aktywne konto biblioteczne. Do zwrotu książek w/w dokument nie jest konieczny. 

Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki i korzystania z naszych zbiorów.

 

Praca Biblioteki

 •  Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00-14.00.
 • Realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia, nie ma możliwości korzystania ze zbiorów oraz sprzętu komputerowego na miejscu.  
 • Wypożyczenia odbywają się po wcześniejszym zamówieniu materiałów drogą mailową lub telefoniczną.
 • Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 1 godziny
 • Po zamówione materiały należy się zgłosić po otrzymaniu informacji zwrotnej z biblioteki.
 • Zwroty  są przyjmowane na bieżąco.
 • Możliwe jest otrzymanie pocztą mailową skanu artykułu, rozdziału książki po podaniu danych bibliograficznych.
 • Kontakt z Biblioteką: tel.91 449 61 19, mail: biblzywnosci@zut.edu.pl

 

Zalecenia sanitarne (obowiązkowe):

 •  Do biblioteki wchodzimy w maseczce z zakrytymi ustami i nosem.
 • Dezynfekujemy ręce.
 •  W bibliotece jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które wchodzą wyznaczoną taśmą trasą i zatrzymują się w wyznaczonych miejscach, zachowując bezpieczną odległość od siebie.