Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Informacje o nas

 Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa gromadzi i udostępnia książki oraz czasopisma  z zakresu technologii żywności, dietetyki, mikrobiologii, fizjologii człowieka, mleczarstwa, technologii mięsa, chłodnictwa, towaroznawstwa itp. Dysponujemy również zbiorami z zakresu anatomii i embriologii ryb, genetyki, chorób ryb, akwarystyki, ekologii i ochrony środowiska, chemii, biochemii, biologii itp.  Do dyspozycji użytkowników Biblioteki są 3 stanowiska komputerowe (w tym 1 stanowisko wyposażone w skaner) z dostępem do Internetu, do baz licencyjnych pełnotekstowych, abstraktowych lub bibliograficznych.Aby wypożyczyć książki z Biblioteki należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) oraz aktywne konto biblioteczne. Do zwrotu książek w/w dokument nie jest konieczny.