Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

INFORMACJE O NAS

 

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa gromadzi i udostępnia książki
i czasopisma  z zakresu technologii żywności, dietetyki, mikrobiologii, fizjologii człowieka, mleczarstwa, technologii mięsa, chłodnictwa, towaroznawstwa itp. Dysponujemy również zbiorami  z zakresu anatomii i embriologii ryb, genetyki, chorób ryb, akwarystyki, ekologii
i ochrony środowiska, chemii, biochemii, biologii itp. 

   Do dyspozycji użytkowników Biblioteki są 3 stanowiska komputerowe (w tym 1 stanowisko wyposażone w skaner) z dostępem do Internetu, do baz licencyjnych pełnotekstowych, abstraktowych lub bibliograficznych.

Aby wypożyczyć książki z Biblioteki należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) oraz aktywne konto biblioteczne. Do zwrotu książek w/w dokument nie jest konieczny. 

Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki i korzystania z naszych zbiorów.