Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa gromadzi i udostępnia książki i czasopisma  z zakresu technologii żywności, dietetyki, mikrobiologii, fizjologii człowieka, mleczarstwa, technologii mięsa, chłodnictwa, towaroznawstwa itp. Dysponujemy również zbiorami  z zakresu anatomii i embriologii ryb, genetyki, chorób ryb, akwarystyki, ekologii i ochrony środowiska, chemii, biochemii, biologii itp.              

Do dyspozycji użytkowników Biblioteki są 3 stanowiska komputerowe (w tym 1 stanowisko wyposażone w drukarkę i skaner) z dostępem do Internetu, do baz licencyjnych pełnotekstowych, abstraktowych lub bibliograficznych.

Zbiory Biblioteki mieszczą się w dwóch salach i są podzielone na:

 • Zbiory w wolnym dostępie – czytelnicy mają dostęp do zbiorów, sami sięgają po potrzebne pozycje
 • Księgozbiór podręczny - zbiory znajdują się w wydzielonej strefie obsługiwanej przez bibliotekarza

W głównej sali ustawione są książki w układzie rzeczowym oraz bieżące czasopisma, natomiast w drugiej znajdują się pozostałe czasopisma w układzie alfabetycznym oraz książki w układzie topograficznym (wg sygnatur).

Zasady korzystania z Biblioteki: 

 1. Zbiory Biblioteki WNoŻiR udostępnia się głównie na miejscu, ale jest możliwość: 

  1. wypożyczeń nocnych
  2. wypożyczeń na dni wolne (weekendy,  święta)
  3. wypożyczeń krótkoterminowych - dotyczą książek w kilku egzemplarzach i  mniej popularnych
  4. wypożyczeń na zajęcia
  5. wypożyczeń na ksero 

 2. Aby wypożyczyć książki z Biblioteki należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) oraz aktywne konto biblioteczne. Do zwrotu książek w/w dokument nie jest konieczny. 
 3. Użytkownicy Biblioteki powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki i korzystania z naszych zbiorów zarówno studentów i pracowników ZUT oraz innych szczecińskich uczelni, jak również wszystkich zainteresowanych!