Kontakt

Biblioteka WI

Biblioteka Wydziału Informatyki
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
tel. 91 449 56 05
biblwi@zut.edu.pl

Pracownicy

mgr Ewa Wyrzykowska, kustosz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie Biblioteki WI
e-mail: ewyrzykowska@zut.edu.pl
tel.:  91 449 56 05