Aktualności

Praca biblioteki

Informujemy, że od dnia 22 czerwca Biblioteka Wydziału Informatyki wznawia obsługę użytkowników:

  • Biblioteka będzie obsługiwała użytkowników od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.
  • Termin odwiedzin w bibliotece należy wcześniej ustalić drogą mailową lub telefonicznie (wymóg nie dotyczy pracowników Wydziału)
  • Zwroty są przyjmowane na bieżąco.
  • W bibliotekach specjalistycznych realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia, nie ma możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu.
  • Dane kontaktowe - e-mail: biblioteka@wi.zut.edu.pl, tel. 91 449 56 05


Szkolenie biblioteczne on-line dla studentów I roku

Szkolenie on-line

 

 

Zapisy do biblioteki i aktywacja konta

Podstawą zapisu do Biblioteki  WI jest Elektroniczna Legitymacja Studenta/Doktoranta, która pełni funkcję karty bibliotecznej. W celu aktywacji konta należy zgłosić się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej (ul. Ku Słońcu 140, 91 449 42 93, 449 41 43).
Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych. Konto biblioteczne ważne jest 1 rok akademicki. Warunkiem przedłużenia konta na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się z Biblioteką z jakichkolwiek zaległości i zgłoszenie się do Wypożyczalni BG z aktualną legitymacją.

Opłaty za nieterminowe zwroty książek

Wszelkie świadczenia wobec Biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na numer rachunku bankowego ZUT:

Santander Bank Polska S.A.

87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
tytuł opłaty : zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta

POTWIERDZENIE PRZELEWU Z TYTUŁU OPŁACONYCH KAR BIBLIOTECZNYCH NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
przelewybg@zut.edu.pl