Aktualności

Kwarantanna zbiorów

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników i pracowników Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie, od dnia 13 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadzona zostaje 3-dniowa kwarantanna książek.

Zasady funkcjonowania Biblioteki WI w roku akademickim 2020/2021

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego wprowadza się następujące zasady korzystania z Biblioteki WI i księgozbioru:

  •     w Bibliotece może przebywać max. 6 osób z wyłączeniem obsługi, obowiązuje 1,5 m dystans
  •     czytelnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji dłoni oraz wpisania się do rejestru odwiedzin
  •     użytkownicy mogą zajmować tylko wyznaczone dla nich miejsca, mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie
  •     wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu; pozostaje możliwość składania zamówień w systemie bibliotecznym ALEPH
  •     zwracane książki mogą podlegać 3 dniowej kwarantannie w przypadku znaczącego wzrostu liczby zakażeń w regionie
  •     w przypadku zamknięcia Biblioteki WI wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT
  •     przedłużenia wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (biblwi@zut.edu.pl, telefon: 091 449-56-05)
  •     pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

Bieżąca prasa w Bibliotece WI

  • Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych wydań Gazety Wyborczej i Kuriera Szczecińskiego.
  • W wersji papierowej dostępny jest tygodnik Newsweek.

Zapisy do biblioteki i aktywacja konta

Podstawą zapisu do Biblioteki  WI jest Elektroniczna Legitymacja Studenta/Doktoranta, która pełni funkcję karty bibliotecznej. W celu aktywacji konta należy zgłosić się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej, ul. Ku Słońcu 140, tel. 91 449 42 93, 91 449 41 43. 
Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych. Konto biblioteczne ważne jest 1 rok akademicki. Warunkiem przedłużenia konta na kolejny rok akademicki jest rozliczenie się z Biblioteką z jakichkolwiek zaległości i zgłoszenie się do Wypożyczalni BG z aktualną legitymacją.

Opłaty za nieterminowe zwroty książek

Wszelkie świadczenia wobec Biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na numer rachunku bankowego ZUT:

Santander Bank Polska S.A.
87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
tytuł opłaty : zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta

Potwierdzenie przelewu z tytułu opłaconych kar bibliotecznych należy przesłać na adres:  
przelewybg@zut.edu.pl