Nowości wydawnicze

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Podstawy promieniowania rentgenowskiego i projektowania leków / Bhavin R. Chavda, Bhavesh N. Socha, Kaushik P. Chaudhary. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. OCHF 223
 2. Chemiczne metody analizy jakościowej / Florian Domka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2003 (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NA 1361
 3. Chemia: reakcje w roztworach wodnych w teorii i zadaniach / Barbara Pac, Agata Zegar. Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, copyright 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NCH 540
 4. Chemia: związki organiczne zawierajace azot, wielofunkcyjne pochodne węglowodorów / Karol Dudek-Różycki, Michał Płotek, Tomasz Wichur. Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, copyright 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NCH 541
 5. Ochrona środowiska dla inżynierów / redakcja naukowa Jacek Krystek; autorzy: Grzegorz Wielgosiński, Tadeusz Wszołek, Anna Karczewska, Małgorzata Wolska, Korneliusz Miksch, Czesława Rosik-Dulewska, Barbara Surowska, Piotr Korzeniowski, Jacek Krystek, Tomasz Poskrobko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. F 463
 6. Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych / Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NA 1358
 7. Chemiczna analiza ilościowa związków nieorganicznych / Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NA 1359
 8. Analityka sądowa / redakcja naukowa Paweł Kościelniak, Małgorzata Król, Renata Wietecha-Posłuszny, Michał Woźniakiewicz. Warszawa: PWN, copyright © 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NA 1360
 9. Ryzyko systemów produkcyjnych: ocena, kategoryzacja i wartościowanie strat / Anna Burduk. Warszawa: PWN, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. EP 85
 10. Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach / Magdalena K. Gąsowska. Warszawa: Difin, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. EP 84
 11. Innowacje w technologii i automatyzacji: monografia / pod redakcją Jerzego Winczka, Przemysława Postawy, Marka Gucwy. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. AU 53
 12. Inżynieria chemiczna i procesowa - wybrane zagadnienia / Tomasz Andrzejewski, Jacek Gębicki, Iwona Hołowacz, Donata Konopacka-Łyskawa, Patrycja Makoś-Chełstowska, Piotr Rybarczyk, Bartosz Szulczyński; pod redakcją Donaty Konopackiej-Łyskawy. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. PI 1202
 13. Elektrochemia / W. R. Browne; tłumaczenie Kamil Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. PCH 1201
 14. Algorytmy w służbie klimatu czyli sekrety globalnego ocieplenia / Syukuro Manabe, Anthony J. Broccoli; tłumacz: Mariusz i Magdalena Rogulscy na zlecenie WITKOM, Witold Sikorski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. F 415
 15. Sensory chemiczne i biosensory / redakcja naukowa Zbigniew Brzózka, Elżbieta Malinowska, Wojciech Wróblewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NA 1357
 16. Chemia leków i proleków: wybrane zagadnienia i problemy do rozwiązania / Ilona Wandzik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. OCHF 231
 17. Chemia i podstawowe nauki biomedyczne: alternatywa technologiczna / María Antonia Jiménez Dávila, Ismara Zamora León, Irene Luisa del Castillo Remón. Chisinau: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 336

   

  CH I  ("Stara Chemia")

 1. Product and process design: driving innovation / Jan Harmsen, André B. de Haan, Pieter L. J. Swinkels. Berlin; Boston: De Gruyter, © 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 64
 2. Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych / Agnieszka Urbanowska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, © copyright 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 503
 3. Badania nanomateriałów z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej / Grzegorz Trykowski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OW 1541
 4. Barwniki naturalne / Maha M. Elsawy. Mauritius: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 626
 5. Advanced process engineering control / Paul Şerban Agachi, Mircea Vasile Cristea, Alexandra Ana Csavdári, Botond Szilágyi. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2017
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA
 6. Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód / Małgorzata Szlachta; Politechnika Wrocławska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 
 7. Systemy oczyszczania ścieków / Artiom Viktorovich Gerasimov. Chisinau: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 
 8. Zielona synteza nanocząsteczek srebra i ich aktywność katalityczna / Divya Radha. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 
 9. Wyspy Uznam i Wolin - lokalne uwarunkowania globalnej transformacji / pod redakcją Karoliny Kurtz-Oreckiej, Wojciecha Tuchowskiego, Jacka Przepiórskiego. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Ochr 725
 10. BalticBioMat 2022 from materials design to advanced structures, 1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science, Szczecin, 2022, September 22-23 / editors Agnieszka Piegat, Wojciech Ignaczak, Mirosława El Fray. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OW 1540
 11. Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR / Robert Piotrowski. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 502
 12. Klasyfikacja odpadowych tworzyw sztucznych w celu ich optymalnego wykorzystania w gospodarce o obiegu zamkniętym / Monika Czop. --  Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OW 1539
 13. Emerging pollutants wyzwaniem dla gospodarki wodno-ściekowej: monografia / Agata Rosińska; Politechnika Częstochowska. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 501
 14. Dezynfekcja wody pitnej: podstawy, metody, urządzenia, przyrządy, mikrobiologia, chlorowanie, ozonowanie, dezynfekcja UV, filtracja membranowa, kontrola jakości / Wolfgang Roeske; przekł. Jan Dziurka, Aleksander Hodowański. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Projprzemeko, 2007
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 499
 15. Oczyszczanie wody. T. 1, Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring / Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż, Małgorzata Wolska. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 497/1
 16. Diffusion and migration of nanoparticles and nanofilaments suspended in oscillating flow / Sylwia Pawłowska. Warsaw: Institute of Fundamental Technological Resarch Polish Academy of Sciences, 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 N 77
 17. Przeciwdziałanie suszy: retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski / Jarosław Gryz, Sławomir Gromadzki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 498