Nowości wydawnicze

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Isaac chemistry: developing mastery of essential pre-university physical chemistry / D. I. Follows. Cambridge: Periphyseos Press: Cambridge University Press, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 158
 2. General, organic & biological chemistry / Janice Gorzynski Smith. New York: McGraw-Hill LLC, copyright ©2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 156
 3. Wybrane aspekty praktycznej realizacji algorytmu regulacji PFC ze szczególnym uwzględnieniem sterowania procesami cieplnymi / Piotr Łaszczyk. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 51
 4. Automatyczne sterowanie i regulacja: procesy ciągłe i dyskretne / Eugeniusz Rosołowski. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 50
 5. Dyskretny urok matematyki: ma tematyka nie tylko dla matematyków / Marek Zakrzewski; rysunki wykonał Marian Gewert. Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 470
 6. Fizyka kwantowa w pigułce / Sten Odenwald; tłumacz: WITKOM - Witold Sikorski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PF 285
 7. Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii / Zbigniew Chyba. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 82
 8. AutoCAD 2021 PL: pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. Gliwice: Helion SA., © copyright 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 469
 9. Modern separation techniques / under scientific editing of Bogusław Buszewski, Małgorzata Szultka-Młyńska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 155
 10. Poradnik pisania pracy dyplomowej / Jacek Krystek, Katarzyna Dębiec, Sebastian Frankowski. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 331
 11. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej / pod redakcją Beaty Dasiewicz; autorzy Ewa Białecka-Florjańczyk, Joanna Włostowska, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek, Andrzej Orzeszko, Grażyna Orzeszko; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCH 987
 12. New technologies for electrochemical applications / edited by Mu. Naushad, Saravanan Rajendran, and Abdullah M. Al-Enizi. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, ©2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 152
 13. Chemical process equipment design / Richard Turton, Joseph A. Shaeiwitz. Boston [i pozostałe]: Pearson Education/Prentice Hall, © 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 153
 14. Analytical chemistry / Dhruba Charan Dash. Delhi: PHI Learning Private Limited, 2017
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 154
 15. An introduction to thermal physics / Daniel V. Schroeder. Oxford: Oxford University Press, ©2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 157
 16. Antybakteryjne powłoki na powierzchni biomateriałów metalowych / Marcin Basiaga. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 140
 17. Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej: skrypt dla studentów chemii i analityki chemicznej II roku pierwszego stopnia i I roku drugiego stopnia / Monika Skowron-Jaskólska, Witold Ciesielski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1353
 18. Wybrane elementy teorii i praktyki chromatografii cieczowej / Paweł K. Zarzycki; Politechnika Koszalińska. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1354
 19. Numeryczne modelowanie procesu filtracji i sorpcji / Jacek Piekarski; Politechnika Koszalińska. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1198
 20. Dynamika układów: wprowadzenie do modelowania, analizy i symulacji / Anna Czemplik. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2021.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 50


  CH I  ("Stara Chemia")

 1. Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w Polsce / Bohdan Łyp. Warszawa: Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 788
 2. Mikrobiologia żywności: teoria i ćwiczenia: praca zbiorowa / pod red. Marii Wojtatowicz, Reginy Stempniewicz, Barbary Żarowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OS 298
 3. Evaluation of sea water desalination by microorganisms: a research on the removal of dissolved salts from seawater by microorganisms cultivated in bamboo / Alan da Costa Guimarães. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 59
 4. Everything is natural: exploring how chemicals are natural, how nature is chemical and why that should exite us / by James Kennedy. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 57
 5. The chemistry of plants: perfumes, pigments and poisons / by Margareta Séquin. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, © 2021.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 55
 6. Unieszkodliwianie osadów przemysłowych / January B. Bień, Jolanta Sobik-Szołtysek, Katarzyna Wystalska, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela; Politechnika Częstochowska. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 787
 7. Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych : monografia / Lidia Dąbrowska, Beata Karwowska, Agata Rosińska, Elżbieta Sperczyńska ; Politechnika Częstochowska. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 786
 8. Fuels and chemicals from oilseeds: technology and policy options / edited by Eugene B. Shultz, jr., and Robert P. Morgan. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 56
 9. Handbook of polymer degradation / edited by S. Halim Hamid. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 54
 10. Membrane - distillation in desalination / Farid Benyahia. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, ©2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 52
 11. Nanocząstki i nanotechnologie: czyli stary towar w nowym opakowaniu / Marek Kosmulski. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 N 76
 12. Transformacje związków rtęci w odpadach biodegradowalnych / Beata Janowska; Politechnika Koszalińska. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 785
 13. Metody instrumentalne analizy składu chemicznego stopów metali / Dariusz Sojka, Jan Sieniawski.  Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, © copyright 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 243
 14. CRC handbook of phase equilibria and thermodynamic data of aqueous polymer solutions / Christian Wohlfarth. Boca Raton; London; New York: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 53
 15. Wiedza o kosmetykach: podstawy / Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska. Wrocław: Edra Urban & Partner, © copyright 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 112
 16. Chemia w pożywieniu: jak działają dodatki do żywności i dlaczego nam szkodzą / Hans-Ulrich Grimm; tłumaczenie Katarzyna Jurczak. Białystok: Vital Gwarancja Zdrowia, 2021.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OS 42a