Nowości wydawnicze

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Ryzyko systemów produkcyjnych: ocena, kategoryzacja i wartościowanie strat / Anna Burduk. Warszawa: PWN, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. EP 85
 2. Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach / Magdalena K. Gąsowska. Warszawa: Difin, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. EP 84
 3. Innowacje w technologii i automatyzacji: monografia / pod redakcją Jerzego Winczka, Przemysława Postawy, Marka Gucwy. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. AU 53
 4. Inżynieria chemiczna i procesowa - wybrane zagadnienia / Tomasz Andrzejewski, Jacek Gębicki, Iwona Hołowacz, Donata Konopacka-Łyskawa, Patrycja Makoś-Chełstowska, Piotr Rybarczyk, Bartosz Szulczyński; pod redakcją Donaty Konopackiej-Łyskawy. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. PI 1202
 5. Elektrochemia / W. R. Browne; tłumaczenie Kamil Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. PCH 1201
 6. Algorytmy w służbie klimatu czyli sekrety globalnego ocieplenia / Syukuro Manabe, Anthony J. Broccoli; tłumacz: Mariusz i Magdalena Rogulscy na zlecenie WITKOM, Witold Sikorski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. F 415
 7. Sensory chemiczne i biosensory / redakcja naukowa Zbigniew Brzózka, Elżbieta Malinowska, Wojciech Wróblewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NA 1357
 8. Chemia leków i proleków: wybrane zagadnienia i problemy do rozwiązania / Ilona Wandzik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. OCHF 231
 9. Chemia i podstawowe nauki biomedyczne: alternatywa technologiczna / María Antonia Jiménez Dávila, Ismara Zamora León, Irene Luisa del Castillo Remón. Chisinau: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 336
 10. Wzmocnione cząstkami czerwonego błota aluminium 6061 kompozyty na osnowie metalowej: badania nad korozją i właściwościami mechanicznymi / P. V. Krupakara. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 C 149
 11. Korozja aluminium w kwasie solnym i jego inhibicja: badanie korozji aluminium w kwasie solnym i jego inhibicji / Himanshu Patel, Sagar Desai, Rajendra Vashi. Beau Bassin: Sciencia Scripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 C 148
 12. Anatomia kryminalistyczna: wybrane zagadnienia morfologii, patomorfologii, fizjologii, tanatologii i toksykologii / Elżbieta Żywucka-Kozłowska. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1356
 13. Od bionauki do biobiznesu: komercjalizacja wiedzy w biotechnologii medycznej / Artur K. Studziński. Warszawa: CeDeWu, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 83
 14. Maszyna genów: wyścig do rozszyfrowania tajemnic rybosomu / Venki Ramakrishnan; tłumaczenie Marek Czekański. Kraków: Copernicus Center Press, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 143
 15. Pharmaceutical process development: current chemical and engineering challenges / edited by A. John Blacker, Mike T. Williams. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 166
 16. Practical pharmaceutical engineering / Gary Prager. Hoboken: John Wiley & Sons, © 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 165
 17. Pharmaceutical process engineering / Anthony J. Hickey, David Ganderton. New York; London: Informa Healthcare, © 2010
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 164

   

  CH I  ("Stara Chemia")

 1. Dezynfekcja wody pitnej: podstawy, metody, urządzenia, przyrządy, mikrobiologia, chlorowanie, ozonowanie, dezynfekcja UV, filtracja membranowa, kontrola jakości / Wolfgang Roeske; przekł. Jan Dziurka, Aleksander Hodowański. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Projprzemeko, 2007
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 499
 2. Oczyszczanie wody. T. 1, Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring / Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż, Małgorzata Wolska. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 497/1
 3. Diffusion and migration of nanoparticles and nanofilaments suspended in oscillating flow / Sylwia Pawłowska. Warsaw: Institute of Fundamental Technological Resarch Polish Academy of Sciences, 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 N 77
 4. Przeciwdziałanie suszy: retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski / Jarosław Gryz, Sławomir Gromadzki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 498
 5. Regeneracja studni / Georg Houben i Christoph Treskatis ; przekł. Wiesław Sekuła. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Projprzem-EKO", 2004
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 500+CD
 6. Badanie możliwości użytkowania i magazynowania skroplonego gazu ziemnego w aspekcie zmienności jego składu / Mariusz Łaciak, Tomasz Włodek. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 303
 7. Profesor Wacław Królikowski: -twórca i pionier polskiej szkoły kompozytów polimerowych / pod redakcją Andrzeja K. Błędzkiego, Jolanty Janik, Magdaleny Urbaniak; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1897
 8. Substancje aktywne biologicznie w środowisku człowieka: wybrane problemy / Mariusz Dudziak. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 495
 9. Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka: wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe / praca pod redakcją naukową Janusza Wojdalskiego i Bogdana Dróżdża; autorzy rozdziałów Bogdan Dróżdż [i 12 pozostałych]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OS 299
 10. Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego / Piotr Wyszomirski, Krzysztof Galos. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NT 2552
 11. Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach ścieków / Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko, Jakub Wróblewski. [Warszawa]: Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 496
 12. Greener organic transformations / by James H. Clark, Anwar Jardine, Avtar Singh Matharu and Christian V. Stevens. London: The Royal Society of Chemistry, © 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 62
 13. Metody analityczne w ocenie jakości wody: usuwanie związków ropopochodnych metodami hybrydowymi / Anna Gacek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 494
 14. Spawalnicze metody napraw warstw powierzchniowych elementów maszyn / Zenon Aleksander Opiekun. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 90
 15. Zgrzewanie materiałów metalicznych / Zenon A. Opiekun. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 89
 16. Chemia piękna. T. 1, Podział substancji ze względu na budowę i funkcje / Marcin Molski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 28b/1
 17. Chemia piękna. T. 2, Źródła substancji bioaktywnych / Marcin Molski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 28b/2
 18. Elektrochemia / W. R. Browne; tłumaczenie Kamil Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NT 2551