Nowości wydawnicze

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień teorii sprężystości / Paweł Szeptyński. Kraków: Wydawnictwo PK, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 462
 2. Learn Aspen Plus in 24 hours / Thomas A. Adams II. New York [i pozostałe]: McGraw-Hill Education, copyright 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 141
 3. Aspen Plus® : chemical engineering applications / Kamal I. M. Al-Malah. --  Hoboken : Wiley, © 2017
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 142
 4. Basic techniques in biochemistry, microbiology and molecular biology : principles and techniques / Aakanchha Jain, Richa Jain, Sourabh Jain. New York: Humana Pressimprint Springer Science + Busines Media, ©2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 146
 5. Separation process essentials / Alan M. Lane. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 148
 6. Introduction to industrial automation / Stamatios Manesis, George Nikolakopoulos. Boca Raton; London, New York: CRC Press/Talor & Francis Group, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 147
 7. Practical skills in chemistry / John R. Dean, Alan M. Jones, David Holmes, Rob Reed, Jonathan Weyers, Allan Jones. Harlow [i pozostałe]: Pearson Education, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 139
 8. Conversion of carbon dioxide into hydrocarbons. Vol. 1, Catalysis / editors Inamuddin, Abdullah M. Asiri, Eric Lichtfouse. Cham: Springer Nature Switzerland AG, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 137/1
 9.  Conversion of carbon dioxide into hydrocarbons. Vol. 2, Technology / editors Inamuddin, Abdullah M. Asiri, Eric Lichtfouse. Cham: Springer Nature Switzerland AG, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 137/2
 10. Advanced gas chromatography in food analysis / Peter Q. Tranchida.  Croydon: Royal Society of Chemistry.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 140
 11.  Nanocomposite structures and dispersions / Ignac Capek. Amsterdam: Elsevier, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 144
 12. Mechanistic studies on transition metal-catalyzed C-H activation reactions using combined mass spectrometry and theoretical methods / Gui-Juan Cheng. Singapore: Springer, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 138
 13.  Introduction to chemical engineering: for chemical engineers and students / Uche Nnaji. Hoboken: Wiley Blackwell; Beverly: Scrivener Publishing, © 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 145
 14. Wybrane zagadnienia elektrotechniki w środowisku Mathcad / Piotr Jankowski. Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 159
 15. Energy-efficient low-temperature drying using adsorbents: a Process Systems Engineering approach / James Chibuzo Atuonwu. Wageningen, 2013.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1172
 16. Metody numeryczne w inżynierii i technologii chemicznej : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych/ Krzysztof Kupiec, Monika Gwadera ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2013.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 6a
 17. Termodynamika procesowa : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Wiesław Figiel, Barbara Tal-Figiel ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PCH 1197
 18. VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych / edycja i skład Dawid Dawidowicz, Ewelina Kurpiewska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 325
 19. Programming and problem solving with Delphi / Mitchell C. Kerman. Boston [i 15 pozostałych]: Addison Wesley Longman, copyright 2002.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 461
 20. Fluidized bed reactors : principles and applications / Kristian Beike editor. New York  Nova Science Publishers, copyright© 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 143


  CH I ("Stara Chemia")

 1. Polymer gels : science and fundamentals / editors Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur. Singapore: Springer Nature, cop. 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 38
 2. Starch, chitin and chitosan based composites and nanocomposites / Merin Sara Thomas, Rekha Rose Koshy, Siji K. Mary, Sabu Thomas, Laly A. Pothan. Cham: Springer, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 39
 3. Physical chemistry of macromolecules / Gary Patterson. Boca Raton, FL; London: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 40
 4. Marine impacts of seawater desalination: science, management and policy / Nurit Kress. Amsterdam; Oxford; Cambridge: Elsevier, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 41
 5. Biosynthetic technology and environmental challenges / Sunita J. Varjani, Binod Parameswaran, Sunil Kumar, Sunil K. Khare editors. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 42
 6. Biocatalysis and agricultural biotechnology / edited by Ching T. Hou, Jei-Fu Shaw. Boca Raton; London; New York: CRC Press/ Taylor & Francis Group, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 43
 7. Offshore operations and engineering / Shashi Shekhar Prasad Singh, Jatin R. Agarwal, and Nag Mani. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, © 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 44
 8. Fundamental polymer science / Ulf W. Gedde, Mikael S. Hedenqvist. Cham: Springer, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 45
 9. Current topics in elastomers research / edited by Anil K. Bhowmick. Boca Raton: CRC Press; London: Taylor & Francis , 2008.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 46
 10. Practical wastewater treatment / David L. Russell. Hoboken: Wiley, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 47
 11. Nanotechnologia w wytwarzaniu włókien chemicznych: nanokompozytowe włókna z udziałem montmorylonitu / Teresa Mikołajczyk. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 N 48
 12. Biogas-Praxis : Grundlagen. Planung. Anlagenbau. Beispiele. Wirtschaftlichkeit. Umwelt / Barbara Eder, Hrsg.; Barbara Eder, Andreas Krieg mit Beiträgen von Elisabeth Huba-Mang, Harald Lindorfer, Heinz-Peter Mang, Hans Mitterleitner, Heinz Schulz, Karl Heinz Stocker und Arthur Wellinger. Staufen bei Freiburg: Ökobuch, 2012.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 297
 13. Podręcznik laboratoryjny z zakresu chemii organicznej. 1 / Mojahidul Islam, Vijender Singh. Beau Bassin: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, copyright 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 624
 14. Energetyka wodorowa / Tadeusz Chmielniak, Tomasz Chmielniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 295
 15. Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Dorota Strus; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OCHR 1361
 16. Mechanika zniszczenia w inżynierii biomedycznej: wybrane zagadnienia / Alicja Balin. Gliwice: Wydawnictwo Politechnki Śląskiej, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 543
 17. Projektowanie membranowych procesów filtracyjnych / pod redakcją: Wojciecha Piątkiewicza, Rogera White'a, Valerego M. Zaiko. Radom: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, © copyright 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Pw 561
 18. Jakość dermokosmetyków w ocenie konsumentów i ekspertów / Paulina Malinowska; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  Poznań: Wydawnictwo UEP, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2K 109
 19. Ecotoxicology: laboratory exercises / Katarzyna Affek, Monika Załęska-Radziwiłł, Nina Doskocz, Maria Łebkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 542
 20. Laboratory exercises in environmental biotechnology / Adam Muszyński, Agnieszka Tabernacka, Maria Łebkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 541