Nowości wydawnicze

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Elektrochemia / W. R. Browne; tłumaczenie Kamil Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. PCH 1201
 2. Sensory chemiczne i biosensory / redakcja naukowa Zbigniew Brzózka, Elżbieta Malinowska, Wojciech Wróblewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. NA 1357
 3. Chemia leków i proleków: wybrane zagadnienia i problemy do rozwiązania / Ilona Wandzik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn. OCHF 231
 4. Chemia i podstawowe nauki biomedyczne: alternatywa technologiczna / María Antonia Jiménez Dávila, Ismara Zamora León, Irene Luisa del Castillo Remón. Chisinau: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 336
 5. Wzmocnione cząstkami czerwonego błota aluminium 6061 kompozyty na osnowie metalowej: badania nad korozją i właściwościami mechanicznymi / P. V. Krupakara. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 C 149
 6. Korozja aluminium w kwasie solnym i jego inhibicja: badanie korozji aluminium w kwasie solnym i jego inhibicji / Himanshu Patel, Sagar Desai, Rajendra Vashi. Beau Bassin: Sciencia Scripts, copyright © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 C 148
 7. Anatomia kryminalistyczna: wybrane zagadnienia morfologii, patomorfologii, fizjologii, tanatologii i toksykologii / Elżbieta Żywucka-Kozłowska. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1356
 8. Od bionauki do biobiznesu: komercjalizacja wiedzy w biotechnologii medycznej / Artur K. Studziński. Warszawa: CeDeWu, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 83
 9. Maszyna genów: wyścig do rozszyfrowania tajemnic rybosomu / Venki Ramakrishnan; tłumaczenie Marek Czekański. Kraków: Copernicus Center Press, 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 143
 10. Practical pharmaceutical engineering / Gary Prager. Hoboken: John Wiley & Sons, © 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 165
 11. Pharmaceutical process engineering / Anthony J. Hickey, David Ganderton. New York; London: Informa Healthcare, © 2010
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 164
 12. Applied cell and molecular biology for engineers / Gabi Nindl Waite editor, Lee R. Waite editor. New York [i pozostałe]: The McGraw-Hill Companies, copyright © 2007
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 162
 13. Bioinorganic chemistry / Dieter Rehder. Oxford: Oxford University Press, cop. 2014
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 163
 14. Skrypt do ćwiczeń z biofizyki: dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie / red. Kazimierz Trębacz; aut.: Halina Dziubińska [et al.].  Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PF 286
 15. Opatrunki / Stenger, Eibl-Eibesfeldt, Kessler; [z niem. tł. Stefan Kwiatkowski, Elżbieta Sobolewska]. Wrocław: Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 1999
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 334
 16. Opatrywanie ran: wiedza i umiejętności / Małgorzata Budynek, Cyprian Nowacki. Lublin: Wydawnictwo Makmed, cop. 2008
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 335
 17. Fluid mechanics applied to medicine: cardiac flow visualization techniques / Alberto Pozo Álvarez. Cham: Springer, © 2021
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 161

   

  CH I  ("Stara Chemia")

 1. Profesor Wacław Królikowski: -twórca i pionier polskiej szkoły kompozytów polimerowych / pod redakcją Andrzeja K. Błędzkiego, Jolanty Janik, Magdaleny Urbaniak; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1897
 2. Substancje aktywne biologicznie w środowisku człowieka: wybrane problemy / Mariusz Dudziak. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 495
 3. Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka: wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe / praca pod redakcją naukową Janusza Wojdalskiego i Bogdana Dróżdża; autorzy rozdziałów Bogdan Dróżdż [i 12 pozostałych]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OS 299
 4. Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego / Piotr Wyszomirski, Krzysztof Galos. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NT 2552
 5. Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach ścieków / Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko, Jakub Wróblewski. [Warszawa]: Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 496
 6. Greener organic transformations / by James H. Clark, Anwar Jardine, Avtar Singh Matharu and Christian V. Stevens. London: The Royal Society of Chemistry, © 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 62
 7. Metody analityczne w ocenie jakości wody: usuwanie związków ropopochodnych metodami hybrydowymi / Anna Gacek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 494
 8. Spawalnicze metody napraw warstw powierzchniowych elementów maszyn / Zenon Aleksander Opiekun. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 90
 9. Zgrzewanie materiałów metalicznych / Zenon A. Opiekun. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 89
 10. Chemia piękna. T. 1, Podział substancji ze względu na budowę i funkcje / Marcin Molski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 28b/1
 11. Chemia piękna. T. 2, Źródła substancji bioaktywnych / Marcin Molski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 28b/2
 12. Elektrochemia / W. R. Browne; tłumaczenie Kamil Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2022
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NT 2551
 13. Synteza i charakterystyka polimerów elektroluminescencyjnych: fluorowane kopolimery sprzężone / Andressa Assaka. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OW 2548
 14. Analityczne podejście do charakterystyki i usuwania: usuwanie naturalnej materii organicznej z wody przy użyciu ozonu i poliuretanów cyklodekstrynowych / Thabo Nkambule, Rui W. Krause, Bhekie B. Mamba.  Chisinau: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 493
 15. Produkcja naturalnych i mikrobiologicznych pigmentów oraz ich zastosowanie: produkcja naturalnych i mikrobiologicznych pigmentów z ich zieloną chemią: zastosowanie w barwieniu tekstyliów / Nagia Ali, Ibrahim Abdelsalam. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 265
 16. Formulacja bioplastiku z dwóch biopolimerów: (chitozan i skrobia z manioku) oraz utworzenie przemysłowej jednostki produkcyjnej / Martial Gervais Oden Bella. Chisinau: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OW 2547
 17. Alternatywne metody w syntezie stopów metali: przygotowanie niektórych materiałów poprzez mechaniczne wytwarzenie stopów o wysokiej energii / Jose Luis Iturbe-García. Beau Bassin: ScienciaScripts, copyright © 2021
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 88
 18. Podstawy chemii i technologii kosmetyków / Jan Ogonowski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków: Wydawnictwo PK, copyright 2020 (2021)
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 113