Nowości wydawnicze

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji: praca zbiorowa / pod redakcją Izabeli Sówki, Kazimierza Gaja i Urszuli Miller. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 459
 2. Analityka spektrochemiczna : emisyjna spektrometria atomów i cząsteczek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych / Jolanta Borkowska-Burnecka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1351
 3. Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów / Henryk Kudela. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1190
 4. Szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień teorii sprężystości / Paweł Szeptyński. Kraków: Wydawnictwo PK, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 462
 5. Basic techniques in biochemistry, microbiology and molecular biology : principles and techniques / Aakanchha Jain, Richa Jain, Sourabh Jain. New York: Humana Pressimprint Springer Science + Busines Media, ©2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 146
 6. Separation process essentials / Alan M. Lane. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 148
 7. Introduction to industrial automation / Stamatios Manesis, George Nikolakopoulos. Boca Raton; London, New York: CRC Press/Talor & Francis Group, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 147
 8. Practical skills in chemistry / John R. Dean, Alan M. Jones, David Holmes, Rob Reed, Jonathan Weyers, Allan Jones. Harlow [i pozostałe]: Pearson Education, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 139
 9. Conversion of carbon dioxide into hydrocarbons. Vol. 1, Catalysis / editors Inamuddin, Abdullah M. Asiri, Eric Lichtfouse. Cham: Springer Nature Switzerland AG, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 137/1
 10.  Conversion of carbon dioxide into hydrocarbons. Vol. 2, Technology / editors Inamuddin, Abdullah M. Asiri, Eric Lichtfouse. Cham: Springer Nature Switzerland AG, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 137/2
 11. Advanced gas chromatography in food analysis / Peter Q. Tranchida.  Croydon: Royal Society of Chemistry.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 140
 12.  Nanocomposite structures and dispersions / Ignac Capek. Amsterdam: Elsevier, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 144
 13. Mechanistic studies on transition metal-catalyzed C-H activation reactions using combined mass spectrometry and theoretical methods / Gui-Juan Cheng. Singapore: Springer, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 138
 14.  Introduction to chemical engineering: for chemical engineers and students / Uche Nnaji. Hoboken: Wiley Blackwell; Beverly: Scrivener Publishing, © 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 145
 15. Wybrane zagadnienia elektrotechniki w środowisku Mathcad / Piotr Jankowski. Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 159
 16. Energy-efficient low-temperature drying using adsorbents: a Process Systems Engineering approach / James Chibuzo Atuonwu. Wageningen, 2013.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1172
 17. Metody numeryczne w inżynierii i technologii chemicznej : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych/ Krzysztof Kupiec, Monika Gwadera ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2013.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 6a
 18. Termodynamika procesowa : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Wiesław Figiel, Barbara Tal-Figiel ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PCH 1190
 19. Fluidized bed reactors : principles and applications / Kristian Beike editor. New York  Nova Science Publishers, copyright© 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 143


  CH I  ("Stara Chemia")

 1. Membrane phenomena and processes : lecture text-book of the First International School on Artificial Membranes in Poland, Szklarska Poręba, 1-6 June, 1985 / ed. by Tomasz Z. Winnicki, Alicja M. Mika; European Society of Membrane Science and Technology. Wrocław: Technical University of Wrocław, 1986. 342, [1] s.: il.;  24 cm. (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały ; nr 21)
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Pw 562
 2. Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego / Piotr Szulc. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 198
 3. Biomasa i jej zastosowania / Anna Fajdek-Bieda, Jadwiga Tołpa, Marcin Kujbida, Agnieszka Wróblewska; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 299
 4. Płuczki iniekcyjne do oczyszczania gazów odlotowych - podstawy działania / Henryk Meloch. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1991.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Ochr 1364
 5. Odsiarczanie spalin - procesy regeneracji absorbentu i utleniania odpadów / Irena Trzepierczyńska. Wrocław: Wydaw. PW, 1992.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Ochr 1365
 6. Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko / Stanisław Hławiczka. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1993.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Ochr 1366
 7. Podstawy projektowania i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków : IV konferencja naukowo-techniczna, Wrocław 17-19 października 1991 r. / [red. nauk. Józef Kuropka]. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1991
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 782
 8. Polymer gels : science and fundamentals / editors Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur. Singapore: Springer Nature, cop. 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 38
 9. Starch, chitin and chitosan based composites and nanocomposites / Merin Sara Thomas, Rekha Rose Koshy, Siji K. Mary, Sabu Thomas, Laly A. Pothan. Cham: Springer, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 39
 10. Physical chemistry of macromolecules / Gary Patterson. Boca Raton, FL; London: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 40
 11. Marine impacts of seawater desalination: science, management and policy / Nurit Kress. Amsterdam; Oxford; Cambridge: Elsevier, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 41
 12. Biosynthetic technology and environmental challenges / Sunita J. Varjani, Binod Parameswaran, Sunil Kumar, Sunil K. Khare editors. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 42
 13. Biocatalysis and agricultural biotechnology / edited by Ching T. Hou, Jei-Fu Shaw. Boca Raton; London; New York: CRC Press/ Taylor & Francis Group, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 43
 14. Offshore operations and engineering / Shashi Shekhar Prasad Singh, Jatin R. Agarwal, and Nag Mani. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, © 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 44
 15. Fundamental polymer science / Ulf W. Gedde, Mikael S. Hedenqvist. Cham: Springer, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 45
 16. Current topics in elastomers research / edited by Anil K. Bhowmick. Boca Raton: CRC Press; London: Taylor & Francis , 2008.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 46
 17. Practical wastewater treatment / David L. Russell. Hoboken: Wiley, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 47
 18. Nanotechnologia w wytwarzaniu włókien chemicznych: nanokompozytowe włókna z udziałem montmorylonitu / Teresa Mikołajczyk. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 N 48
 19. Biogas-Praxis : Grundlagen. Planung. Anlagenbau. Beispiele. Wirtschaftlichkeit. Umwelt / Barbara Eder, Hrsg.; Barbara Eder, Andreas Krieg mit Beiträgen von Elisabeth Huba-Mang, Harald Lindorfer, Heinz-Peter Mang, Hans Mitterleitner, Heinz Schulz, Karl Heinz Stocker und Arthur Wellinger. Staufen bei Freiburg: Ökobuch, 2012.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 297
 20. Podręcznik laboratoryjny z zakresu chemii organicznej. 1 / Mojahidul Islam, Vijender Singh. Beau Bassin: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, copyright 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 624