EBSCOhost Web (licencyjna)

EBSCOhost Web

Pakiet Podstawowy EBSCO dostępny w ramach licencji krajowej bezpłatnie dla bibliotek akademickich i instytucjonalnych w Polsce. EBSCO oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego składającego się z 20 baz danych oraz. Dostępne na platformie EBSCOhost zasoby obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Poza dostępem do baz bibliograficznych oraz wielodziedzinowych baz pełnotekstowych, od stycznia 2019, EBSCO oferuje również bezpłatny dostęp do baz Academic SearchUltimate oraz Business Source® Ultimate w ramach licencji krajowej. Bazy Ultimate to udoskonalone i rozszerzone wersje dostępnych dotychczas baz na poziomie Complete. Natomiast w sierpniu 2019 pakiet został rozszerzony o bazę MasterFILE Reference eBook Subscription.

Dostęp do baz możliwy jest również z komputerów domowych (poza wirtualną siecią prywatną). Po hasła dostępu proszę zgłaszać się do Oddziału Informacji Naukowej – oin@zut.edu.pl . Hasła przesyłamy tylko na e-maile z domeny zut.edu.pl.

Nagranie szkolenia z korzystania z bazy EBSCOhost na YouTube

Warunki licencji