Warunki licencji

Warunki licencji

Wszyscy użytkownicy korzystający z pełnoteksowych baz danych czasopism i książek są zobowiązani przestrzegać warunków licencji. Są one podane na stronie dostępowej do danej bazy danych jako: Terms and Conditions, Terms of Use lub Copyright i mogą różnić się zakresem udostępniania treści. Niemniej jednak w każdym wypadku programowe systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE. Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni i innymi sankcjami.

Dostęp do licencyjnych baz danych z komputerów spoza sieci ZUT możliwy jest poprzez usługę VPN