Bazy danych

Warunki licencji

Wszyscy użytkownicy korzystający z pełnoteksowych baz danych czasopism i książek są zobowiązani przestrzegać warunków licencji. Są one podane na stronie dostępowej do danej bazy danych jako: Terms and Conditions, Terms of Use lub Copyright i mogą różnić się zakresem udostępniania treści. Niemniej jednak w każdym wypadku programowe systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE. Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni i innymi sankcjami.

Dostęp do licencyjnych baz danych z komputerów spoza sieci ZUT możliwy jest poprzez usługę VPN

Nazwa bazy Informacje Dziedzina
ABC-Chemistry : free chemical information wolny dostęp, pełnotekstowe chemia
ABRYS  licencyjna, pełnotekstowa gospodarka miejska
ACS American Chemical Society Publications  licencyjna, pełnotekstowa chemia
Agro  wolny dostęp, bibliograficzno-abstraktowa nauki przyrodnicze
aleBank.pl  licencyjna, pełnotekstowa finanse, bankowość
Arianta  wolny dostęp, bibliograficzna interdyscyplinarna
ASME  wolny dostęp, abstraktowa technika
ASTM  wolny dostęp, abstraktowa technika
BazEkon  wolny dostęp, abstraktowa ekonomia
BazTech  wolny dostęp, abstraktowa technika
BazTol  wolny dostęp, pełnotekstowa technika, portal dziedzinowy
Bazy danych Urzędu Patentowego RP  wolny dostęp, wyszukiwarka multidyscyplinarna
BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych  wolny dostęp, pełnotekstowa nauki przyrodnicze
Chemical Abstracts / platforma SciFinder licencyjna, abstraktowa chemia
Cyfrowa Biblioteka Matematyczna  wolny dostęp, pełnotekstowa metematyka
DBLP Computer Science Bibliography  wolny dostęp, bibliograficzna informatyka
DOAB (Directory of Open Access Books)  wolny dostęp, pełnotekstowa multidyscyplinarna
DOAJ (Directory of Open Access Journals)  wolny dostęp, pełnotekstowa multidyscyplinarna
Ebook Central  licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
EBSCOhost Web  licencyjna, pełnotekstowa, abstraktowa multidyscyplinarna
EconBiz wolny dostęp, abstraktowe, pełnotekstowe ekonomia
Ekonomia-online  wolny dostęp, pełnotekstowa ekonomia, portal dziedzinowy
ELAMED  licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
Emerald Engineering  licencyjna, pełnotekstowa nauki techniczne
Esp@cenet  wolny dostęp, pełnotekstowa, wyszukiwarka patentów multidyscyplinarna
FAO Statistical Databases wolny dostęp, dane statystyczne żywność, rolnictwo
GUS - Główny Urząd Statystyczny wolny dostęp, pełnotekstowa, dane statystyczne multidyscyplinarna
Ibuk Libra   licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
IEEE Xplore  licencyjna, pełnotekstowa nauki techniczne
Ingenta Connect wolny dostęp, abstraktowa multidyscyplinarna
Internetowy System Aktów Prawnych  wolny dostęp, pełnotekstowa multidyscyplinarna
Journal Citation Reports licencyjna, bibliograficzna multidyscyplinarna
JRC wolny dostęp, dane badawcze multidyscyplinarna
Katalog Polskich Norm PKN  wolny dostęp, bibliograficzna multidyscyplinarna
Knovel Library licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
NASBI  licencyjna, pełnotekstowa ekonomia, informatyka
Nature  licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
Nauka polska  wolny dostęp baza adresowa
NCBI - bazy danych wolny dostęp, abstraktowe, pełnotekstowe biotechnologia,medycyna
PROQUEST  licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
PubMed wolny dostęp, abstraktowa medycyna, nauki przyrodnicze
Reaxys licencyjna, abstraktowa chemia, nauki medyczne
SAWIOS  wolny dostęp, abstraktowa technika
ScienceDirect  licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
Science licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
Scopus  licencyjna, abstraktowa multidyscyplinarna
SIGMA  licencyjna, pełnotekstowa multidyscyplinarna
SIGŻ  wolny dostęp, abstraktowa nauki rolnicze, gospodarka żywnościowa
SPORT  wolny dostęp, abstraktowa sport
Springer  licencyjna, pełnotekstowa interdyscyplinarna
Web of Science  licencyjna, abstraktowa multidyscyplinarna
Wiley Online Library  licencyjna, pełnotekstowa nauki matematyczno-przyrodnicze
Zentralblatt MATH licencyjna, abstraktowa matematyka