Instrukcje

Knovel Library

Pełnotekstowa baza książek
Instrukcja w języku angielskim
Instrukcja w języku polskim

Mendeley - program do zarzadzania literaturą

Patenty azjatyckie

Reaxys

CAS SciFinder - instrukcja

Web of Science

Zachęcamy do korzystania z materiałów instruktażowych zamieszczonych na stronie wydawcy - Thomson Reuters

link do polskiej strony Web of Science

Web of Science
Web of Science Core Collection
Web of Science Core Collection - instrukcja w języku polskim
EndNote
EndNote - instrukcja w języku polskim
Journal Citation Reports
Journal Citation Reports -instrukcja w języku polskim