New releases

                                                                    

 • Michorowski M., Sieradzki R., Szopa B., Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych, Warsaw 2020 ; E.2540, 2 call no. Ro/ek-59
 • Sztorc M., Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych, Warsaw 2020 ; E.2537, 2 call no. T/ho-20
 • Mrukowska N., Wizerunek gminy i jego ochrona, Warsaw 2020 ; E.2547, 2 call no. Gm-29
 • Misiejko A., Budżet obywatelski w praktyce samorządów, Warsaw 2020 ; E.2533, 2 call no. Sd-94
 • Psychologia biznesu, scientific eds.: Rożnowski B., Fortuna P., Warsaw 2020 ; E.2530, 2 call no. Ps-64
 • Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ed. Kacperska E., Warsaw 2019 ; E.2544, 2 call no. Ms-51
 • Zysnarska A., Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, Gdańsk 2020 ; E.2559, 2 call no. Fi/p-73
 • Szemraj T., Czajkowska A., Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw, Łódź 2020 ; E.2556, 2 call no. Zf-140
 • Ochrona środowiska i przyrody - wybrane aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące JST, aut.: Dacko M. [et al.], Warsaw 2020 ; E.2555, 2 call no. Ś-97
 • Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., Contolling finansowy w przedsiębiorstwie, Warsaw 2019 ; E.2562, 2 call no. C-25
 • Nesterak J., Nowak M., Kowalski M.J., Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Warsaw 2020 ; E.2561, 2 call no. C-26
 • Łącka I., Suproń B., Polski transport drogowy ładunków w Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy, Warsaw 2020 ; E.2554, 2 call no. L-101
 • Mizerski G., (foreword-Glapiński A.), Real Estate Investments Tusts (REITs)-Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości, Warsaw 2020 ; E.2560, call no. Ni/i-15
 • Funkcje narzędzi polityki przestrzennej, scientific ed..: Nowak M.J., Warsaw 2020 ; E.2553, 2 call no. Ni/pl-36, E-V.14174, 2 call no. Ni/pl-37
 • Pietrzyk F., Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych, Warsaw 2020 ; E.2557, 2 call no. Ni/pr-67
 • Szacowanie nieruchomości, ed..: Dydenko J., Warsaw 2020 ; E.2558, 2 call no. Ni/w-76
 • Energy of modern cities / scientific editors Wojciech Drożdż, Michał Kurtyka, Warsaw 2020 ; E.2574, 2 call no. Ek-a-14
 • Talking Europe at the time of Brexit / Danuta Hübner, Warsaw 2020 ; E.2579, 2 call no. Ek-a-16
 • Tukiainen, Taina. Autor Sustainable Baltic Sea Region : towards economic transformation by smart specialisation strategies / Taina Tukiainen, Patrizia Hongisto. [Unknown place] : Unigraphy, 2020. Hongisto, Patrizia. Author ;  2 call no. Ek-a-19
 • Nadolna, Bożena. Autor Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych / Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2021. Rydzewska-Włodarczyk, Marzena. Author ; 2 call no. Sf-71, Sf-72