Kontakt - dane teleadresowe

ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin
tel. 91 449-49-90
bg@zut.edu.pl

  • Wypożyczalnia 91 449 42 93
  • Czytelnia 91 449 40 95
  • Informatorium 91 449 42 28
  • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej 91 449 41 93
  • Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 40 95

---