Aktualności

PAN - czasopisma 05.05.2022 13:55

Zachęcamy do korzystania z ponad 100 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych Polskiej Akademii Nauk promujących w kraju i za granicą osiągnięcia polskich naukowców. Zamieszczone w czasopismach artykuły dotyczą różnych dziedzin nauki, poczynając od nauk humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, po techniczne i medyczne oraz popularnonaukowe. Artykuły posiadają dwie wersje językowe - polską i angielską. Napisane są w prostym i zrozumiałym języku dla uczniów i studentów. Artykuły mogą stanowić też dobre źródło rozszerzenia własnej wiedzy z danej dziedziny nauki oraz słownictwa i zwrotów specjalistycznych w języku angielskim.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Link.