Zasady korzystania

Zasady korzystania z Książkomatu w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Książkomatu będącego własnością Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie.
2. Książkomat znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140.
3. Z Książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, którzy:
a. Posiadają aktywne konto w systemie bibliotecznym ALEPH,
b. Posiadają ważną kartę biblioteczną lub elektroniczną legitymację ELS/ELN/ELD zarejestrowaną w systemie bibliotecznym,
c. Nie posiadają zaległości finansowych wobec Biblioteki,
d. Nie przekroczyli limitu wypożyczeń na koncie.


§ 2 Zasady korzystania z Książkomatu

1. Do obsługi Książkomatu niezbędne jest posiadanie przy sobie karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji ELS/ELN/ELD
2. Za pośrednictwem Książkomatu można:
a. wypożyczać materiały zamówione z Czytelni lub Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie
b. zwracać materiały wypożyczone z Czytelni lub Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie oraz Oddziału Bibliotek Specjalistycznych.
3. Do Książkomatu można zamówić jednorazowo ilość egzemplarzy zgodną z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej ZUT.
4. W celu skorzystania z Książkomatu, należy złożyć zamówienie w internetowym katalogu bibliotecznym ALEPH oraz wskazać miejsce odbioru ‘Książkomat’ lub kontaktując się z bibliotekarzem (tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43, wypozyczalnia@zut.edu.pl).
5. Zamówione materiały biblioteczne oczekują na Użytkownika 2 dni od momentu wysłania powiadomienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w terminie, materiały zostaną usunięte z Książkomatu, a zamówienie zostanie anulowane.
6. Książki zamówione do godz. 12.00 można odebrać tego samego dnia roboczego po godz. 14.00. Książki zamówione po godz. 12.00 będzie można odebrać kolejnego dnia roboczego po godz. 14.00. W przypadku zapełnienia wszystkich skrytek, czas oczekiwania na odbiór zamówienia może się wydłużyć.
7. Zwrot materiałów bibliotecznych zarejestrowany poprzez Książkomat będzie widoczny na internetowym Koncie Czytelnika po uprzednim opróżnieniu zawartości skrytki i weryfikacji przez pracownika Biblioteki, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
8. Awaria Książkomatu lub brak wolnych skrytek nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.