Aktualności

Zaproszenie do korzystania z Repozytorium Otwartych Danych RepOD 15.12.2020 09:30

Pod adresem RepOD jest już dostępna nowa odsłona prowadzonego przez Platformę Otwartej Nauki ICM UW serwisu, która została uruchomiona w   ramach projektu “Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (DRODB).
RepOD jest repozytorium danych badawczych ogólnego przeznaczenia, co oznacza, że wszyscy zainteresowani naukowcy mogą w nim umieszczać i udostępniać dane ze wszystkich dziedzin nauki. Deponując swoje dane w repozytorium RepOD, badaczki i badacze umożliwiają ich ponowne wykorzystanie i zacytowanie. Powiązanie zbiorów danych z artykułami naukowymi i monografiami może zwiększyć rozpoznawalność
i cytowalność samych publikacji. Wykorzystując dane udostępnione przez innych, naukowcy zyskują natomiast dodatkowe możliwości w zakresie własnych badań.  
Udostępnianie danych w repozytoriach zgodnie z zasadami FAIR jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje finansujące badania w Europie (Komisja Europejska) i w Polsce (Narodowe Centrum Nauki). Każdy ze zbiorów danych   umieszczonych w repozytorium RepOD otrzymuje własny, unikalny identyfikator DOI.  
W repozytorium można deponować zbiory dowolnych rozmiarów. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne zarówno dla osób udostępniających dane, jak i je pobierających. W ramach projektu DRODB prowadzone są również regularnie szkolenia z zarządzania danym i badawczymi. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń ukazują się na bieżąco na stronie internetowej projektu DRODB, na której znaleźć można także materiały informacyjne i edukacyjne związane z udostępnianiem i wykorzystywaniem danych badawczych.