Aktualności

Zapraszamy do testowania bazy AccessEngineering 20.05.2021 08:17

Zapraszamy do testowania bazy AccessEngineering. Dostęp będzie aktywny do 23 czerwca 2021 r.

AccessEngineering jest referencyjną bazą wiedzy zapewniającą dostęp do kolekcji autorytatywnych, regularnie aktualizowanych treści oraz narzędzi analitycznych, zapewniających pracownikom dydaktycznym, studentom oraz naukowcom-inżynierom wsparcie w obszarach nauczania oraz rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii.

Źródło zapewnia dostęp do:

  • Ponad 700 książek pokrywających wszystkie specjalności inżynierskie, w tym takie tytuły jak Perry’s Chemical Engineers’ Handbook; Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers; Roark’s Formula for Stress and Strain; Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, Vanek;
  • Ponad 900 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, matematycznych i naukowych, a także demonstracje sprzętu i procesów inżynieryjnych;
  • Arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń;
  • Wyszukiwarki pozwalającej na zawężenie treści do tematów poruszanych w ramach poszczególnych programów studiów inżynierskich, co może pomóc wydziałom w planowaniu i realizacji programu nauczania.
  • Ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel;
  • Narzędzia DataVis ™ służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów.

Nieograniczony dostęp można uzyskać na stronie www.accessengineeringlibrary.com

Link prowadzący do nagrania instruktażowego - AccessEngineering Site Overview

Link prowadzący do broszury „User Guide” przedstawiającej wskazówki dla użytkowników - AccessEngineering User Guide