Aktualności

Finansowanie artykułów w Otwartym Dostępie 31.03.2021 12:12

Informujemy, że w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet” umowa nr POWR.03.05.00-00-Z205/17 (zad. 98) istnieje możliwość pokrycia kosztów opublikowania artykułów naukowych w otwartym dostępie.
Kryteria wyboru publikacji do dofinansowania to:

  1. wartość IF czasopisma,
  2. interdyscyplinarność,
  3. otwartość czasopisma (preferowane czasopisma w pełni otwarte, a nie hybrydowe),
  4. kolejność zgłoszeń.

Propozycje artykułów do sfinansowania prosimy przesyłać na adres bg@zut.edu.pl wraz z wypełnionym formularzem (załącznik) oraz danymi do kontaktu.

Liczba artykułów przewidzianych do dofinansowania: 6

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia 2021 r.

Artykuły zakwalifikowane do dofinansowania w części Acknowledgments lub Funding powinny zawierać następujący wpis: Presented here research received external funding in project “ZUT 2.0 - Modern Integrated University” grant number POWR.03.05.00-00-Z205/17.

UWAGA!

W celu zgłoszenia publikacji należy wypełnić formularz zgłoszenia publikacji (format:  docx, rozmiar:  62 KB)

Obrazek przedstawia loga: Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz flagę Polski