Aktualności

Datasety ZUT na platformie MOST Danych 29.11.2023 09:58

Informujemy, że na platformie MOST Danych znalazło się 50 datasetów umieszczonych przez naukowców z afiljacją naszej Uczelni. Celem projektu MOST Danych, do którego przystąpił Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jest gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie otwartych danych badawczych.
Gorąco zachęcamy naukowców ZUT do deponowania swoich danych badawczych na platformie, która, jak informowaliśmy uzyskała certyfikat jakości i wiarygodności CoreTrustSeal dla tzw. zaufanych repozytoriów.
Jednocześnie przypominamy, że w Bibliotece Głównej naukowcy mogą uzyskać pomoc w zakresie analizy zgodności planów zarządzania danymi badawczymi z wymogami instytucji finansujących badania oraz wszelkie informacje na temat deponowania datasetów, których udziela dr hab. inż. Marta Piątek-Hnat, koordynator ds. otwartego dostępu w ZUT, Data Steward, kontakt: tel. 91 449-42-28, marta.piatek@zut.edu.pl.