Aktualności

Akademia Przyszłości w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie 26.10.2022 09:15

    25 października 2022 roku Biblioteka Główna, po raz kolejny, miała przyjemność gościć uczestniczki i uczestników Akademii Przyszłości
na uroczystości inaugurującej rok szkolny.
Motywem przewodnim wydarzenia była wędrówka. Wędrówka w kierunku sukcesów, zacieśniania relacji
i spełniania marzeń. Dwudziesta inauguracja była okazją do poznania się wszystkich uczestniczek i uczestników Akademii, w tym najważniejszych: studentek i studentów, ich rodzin oraz wolontariuszek i wolontariuszy. Najistotniejszym, poza wspólną zabawą, punktem programu spotkania, było wręczenie podopiecznym Akademii Przyszłości „Indeksów Sukcesów”, w których będą odnotowywane ich osiągnięcia.
     Warto przypomnieć, czym jest Akademia Przyszłości i jakie stawia sobie cele. Wolontariuszki i wolontariusze, dzięki wsparciu firm i osób fizycznych, mogą nieść pomoc dzieciom z rozmaitymi trudnościami szkolnymi, wynikającymi z braku wiary we własne siły i umiejętności. Akademia Przyszłości działa jako inicjatywa Stowarzyszenia WIOSNA od 2003 roku, wspierając dzieci z niską samooceną. Cotygodniowe spotkania z wolontariuszem lub wolontariuszką mają na celu nie tylko wspólne odrabianie lekcji i uzupełnianie zaległości w nauce, ale przede wszystkim wyposażenie dziecka w pozytywne doświadczenia i umiejętności samodzielnego radzenie sobie z trudnościami i ograniczeniami, jakie napotyka w codziennym życiu. Towarzyszenie dziecku w tej wędrówce ma sprawić, że jako przyszły dorosły będzie ono świadome swoich mocnych i słabszych stron, i przede wszystkim będzie umiało tę wiedzę właściwie wykorzystać.Zdjęcie przedstawia wnętrze czytelni z gośćmi z Akademii Przyszłości oraz przemawiającą dyrektorką Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie