Materiały ze spotkania informacyjnego na temat Open Access w BG ZUT

 Spotkanie informacyjne: Otwarty Dostęp w publikacjach - konieczność czy wybór? Czas na zmiany! - 21.04.2017

W dniu 21.04.2017 r. w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie odbyło się seminarium na temat: „Otwarty Dostęp w publikacjach – konieczność czy wybór? Czas na zmiany!”


Spotkanie prowadzili przedstawiciele Koalicji Otwartej Edukacji: Pani Bożena Bednarek-Michalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pani Aleksandra Brzozowska (Uniwersytet Łódzki) oraz radca prawny Pan Krzysztof Siewicz specjalizujący się w aspektach prawnych przetwarzania informacji. Uczestnikami spotkania byli naukowcy, bibliotekarze i pracownicy administracji  wszystkich uczelni naszego regionu. Seminarium zorganizowało Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT oraz Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie.


Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wytycznymi Komisji Europejskiej odnośnie Otwartego Dostępu oraz zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi wdrażania instytucjonalnych polityk otwartości przez uczelnie w Polsce. Zaprezentowano również podstawowe modele publikowania w Otwartym Dostępie (droga „złota” i „zielona”) oraz wynikające z tego korzyści dla autorów publikacji oraz dla uczelni. Wielokrotnie podkreślano zauważalny wzrost cytowań publikacji, które upowszechniane były w sposób otwarty oraz związany z tym wzrost prestiżu uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej.


Głównym czynnikiem hamującym rozwój idei Otwartego Dostępu poza kwestia ekonomiczną jest prawo autorskie, dlatego jedno z wystąpień poświęcone było omówieniu wolnych licencji, na których można publikować różnego typu dokumenty. Poruszono też kwestie umów wydawniczych.
Wniosek ze spotkania jest taki, że aby sprostać zaleceniom Komisji Europejskiej oraz MNiSW, wszystkie uczelnie Szczecina w najbliższym czasie będą musiały podjąć decyzje dotyczące wdrażania polityki Otwartego Dostępu we własnych instytucjach oraz rozważyć możliwość utworzenia samodzielnego, czy też wspólnego z innymi uczelniami repozytorium.

Otwarty dostęp - mgr Aleksandra Brzozowska [PDF] (format:  pdf, rozmiar:  2,21 MB)

Repozytoria i czasopisma otwarte - mgr Bożena Bednarek-Michalska [PDF] (format:  pdf, rozmiar:  795 kB)

Wydawcy a open access - mgr Bożena Bednarek-Michalska [PDF] (format:  pdf, rozmiar:  673 kB)

 Otwarty dostęp a prawa autorskie - dr Krzysztof Siewicz [PDF]