TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016

  • W Czytelni Budownictwa (Obecna Biblioteka WBiIŚ) SKN CONCRETNI zaprezentowało wystawę "Concrete + Konkretny = Concretni".
  • W Czytelni Architektury (Obecna Biblioteka WA) SKN DISEGNO pokazało wystawę fotograficzną "Kadrując Kamień Pomorski"