Tydzień Bibliotek 2015

Czytelnia Architektury (obecna Biblioteka WA) wspólnie z Instytutem Architektury i Planowania Przestrzennego zorganizowała wycieczkę uczniów ostatnich klas Technikum Budowlanego w Szczecinie. Uczniowie zwiedzali pracownie w których odbywają się zajęcia dla studentów kierunków: architektura i wzornictwo. Goście odwiedzili również Czytelnię.