"Pokaż mi swój model" - wystawa 2016

W 2016 roku w Czytelni Architektury ( obecna Biblioteka Wydziału Architektury) miała miejsce wystawa autorska mgr inż. arch. Tomasza Sachanowicza prezentująca makiety architektoniczne wykonane w trakcie zajęć ze studentami jako prace semestralne oraz modele projektów samego autora.