POKAŻ MI SWÓJ MODEL wystawa 2016

W 2016 roku w Czytelni Architektury ( obecna Biblioteka Wydziału Architektury) maiła miejsce wystawa autorska mgr inż. arch. Tomasza Sachanowicza prezentująca makiety architektoniczne wykonane w trakcie zajęć ze studentami jako prace semestralne oraz modele projektów samego autora.