Akcenty związane z Bożym Narodzeniem

Święta Bożego Narodzenia 2019 w Czytelni Budownictwa (obecna Biblioteka WBiIŚ)

Święta Bożego Narodzenia 2018 w Czytelni Architektury (obecna Biblioteka WA)

Święta Bożego Narodzenia 2018 w Czytelni Budownictwa (obecna Biblioteka WBiIŚ).

Święta Bożego Narodzenia 2017 w Czytelni Budownictwa (obecna Biblioteka WBiIŚ).